Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση από τις 28 χώρες της Ε.Ε., καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs) και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους.

Σύμφωνα με έγκυρους διεθνείς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση από τις 28 χώρες της Ε.Ε., καθώς προηγείται μόνο της Βουλγαρίας και της Κύπρου. Η πολύ χαμηλή θέση σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίες καταγράφει και τον βαθμό στον οποίο θα πρέπει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας να ενσωματώσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs) και την ένταση της προσπάθειας που απαιτείται για την επίτευξή τους. Παρά ταύτα, αρκετά έως εξαιρετικά σημαντική θεωρούν εννέα στις δέκα επιχειρήσεις την ενσωμάτωση των SDGs στη στρατηγική τους, ενώ, πάνω από έξι στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζονται ώριμες να προχωρήσουν με την ενσωμάτωση αυτών στα πλάνα τους. Από τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, περίπου μία στις δύο εμφανίζεται έτοιμη προς την κατεύθυνση αυτή.

Τα παραπάνω αποτελούν κύρια συμπεράσματα μελέτης που εκπόνησε η ΕΥ Ελλάδος για λογαριασμό του σχετικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Στόχος ήταν να διαπιστωθούν, δύο χρόνια μετά την υιοθέτησή τους από την παγκόσμια κοινότητα, οι προτεραιότητες, η ετοιμότητα και η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να τους εντάξουν στη στρατηγική και τα πλάνα δράσης τους. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι SDGs υψηλότερης προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης ή κλάδου, είναι ο SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη» και ο SDG 9 «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές».

 

Δύσκολη η εφαρμογή

Όπως τονίσθηκε, αρμοδίως, κατά τη χθεσινή παρουσίαση της έρευνας, η σπουδαιότητα των SDGs αναγνωρίζεται από την πλειονότητα ακόμα και επιχειρήσεων που δεν έχουν ξεκινήσει την ενσωμάτωση, διαφαίνεται, όμως, ότι η εφαρμογή τους δεν θα είναι εύ- κολη υπόθεση. Με ισχυρή δέσμευση να προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης μέχρι το 2020 εμφανίζεται το 44% των επιχειρήσεων, όπου κυριαρχούν και πάλι οι μεγάλες. Δυστυχώς, τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις δεν δηλώνουν καμία δέσμευση για την υιοθέτηση των SDGs την επόμενη τριετία. Εκτιμάται ότι η διαμόρφωση ευρύτερων συνεργασιών, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση θα αποτελέσουν κρίσιμες παραμέτρους στην επιτυχία του εγχειρήματος, ώστε να δημιουργηθεί μια συνολική δυναμική για την αξία των SDGs στη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων

Ειδικότερα, οι προτεραιότητες που θέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνοντας ετοιμότητα για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) κωδικοποιούνται ως εξής: SDG 8 «Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη», SDG 9 «Βιομηχανία Καινοτομία και Υποδομές», SDG 7 «Προσιτή και καθαρή Ενέργεια», SDG 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», SDG 5 «Ισότητα των Φύλων», SDG 13 «Δράση για το Κλίμα» και SDG 17 «Συνεργασία για τους Στόχους». Είναι οι Στόχοι υψηλότερης προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβούλιου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Γιάννης Πανιάρας, η χώρα μας βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο Βασίλης Καμινάρης, εταίρος και επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Διασφάλισης της ΕΥ Ελλάδος και Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ευρώπης, υπογράμμισε πως οι επιχειρήσεις που θα μετατρέψουν τις παγκόσμιες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους θα είναι σε καλύτερη θέση για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

 

(Πηγή: «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»)