Σειρά βελτιώσεων στη νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες, που αφορούν κυρίως τις σχέσεις με τους πολίτες, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ

Σειρά βελτιώσεων στη νομοθεσία για τους δασικούς χάρτες, που αφορούν κυρίως τις σχέσεις με τους πολίτες, περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, απελευθερώνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν, άμεσα μετά την λήξη της υποβολής αντιρρήσεων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έκδοση από τη Διεύθυνση Δασών του νομού βεβαίωσης, ότι η έκταση είναι ΑΑ, δηλαδή υπήρξε ανέκαθεν μη δασική (εφόσον δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις,ή δεν είναι στις εξαιρέσεις από την αναδάσωση).

Με την επιλογή αυτή δεν χρειάζεται να περιμένει ο πολίτης τη μερική κύρωση του χάρτη, κάτι που αποτελεί επιτάχυνση τουλάχιστον δύο μηνών.

Επίσης, ο πολίτης δεν θα έχει την υποχρέωση να απευθύνεται στη Δασική Υπηρεσία για βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης Ο δασικός χάρτης, είτε αναρτημένος είτε κυρωμένος, είναι ένα έγκυρο δημόσιο έγγραφο. Ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Δίνεται η δυνατότητα να βεβαιώνει τον χαρακτήρα της έκτασης επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα ο συντάκτης αυτού.

Δεν χρειάζεται πλέον ο πολίτης να προσφεύγει στη Δασική Υπηρεσία για να αποκτήσει βεβαίωση για το χαρακτήρα αυτής. Μειώνεται με αυτό τον τρόπο η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η σχέση πολίτη-δημοσίου. Ο συντάκτης του τοπογραφικού είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αν το περιεχόμενο του χάρτη είναι προσωρινό ή οριστικό.

Στις περιοχές με κτηματογράφηση ο πολίτης είχε την υποχρέωση να προσφεύγει στα κτηματολογικά γραφεία για να πάρει πιστοποιητικό βεβαίωσης χαρακτήρα της έκτασης για τη μεταβίβαση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, με αρκετές καθυστερήσεις. Με την τροπολογία δίνεται την αρμοδιότητα βεβαίωσης χαρακτήρα της έκτασης για τη μεταβίβαση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων μόνο στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών.Έτσι γίνεται άμεση η ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.

Με την τροπολογία προστίθεται, επίσης, διάταξη ότι όταν η έκταση δεν είναι δασικού χαρακτήρα δεν χρειάζεται το παραπάνω πιστοποιητικό και θα αναγράφει ο τοπογράφος στο τοπογραφικό ότι η έκταση είναι ΑΑ, δηλαδή ανέκαθεν μη δασική.

Δίνεται παράταση για τρία χρόνια ώστε να γίνουν τα προσωρινά παραχωρητήρια της δασικής νομοθεσίας οριστικά. Προσωρινά μπορεί να ήταν, για παράδειγμα, λόγω μη αποπληρωμής όλου του τιμήματος, ή άλλης υποχρέωσης. Το περιθώριο των τριών χρόνων κάνει αυτή τη στιγμή και τα προσωρινά παραχωρητήρια να είναι νόμιμες πράξεις της διοίκησης. Δεν απαιτείται λοιπόν η υποβολή αντίρρησης από την πλευρά του κατόχου τους.Η έκταση βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης.

Στον 4467/2017 νομοθετήθηκε πως στις ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών μπορούν να εντάσσονται και πρώην αγροτικές εκτάσεις που είχαν δασωθεί κάποτε,για τις οποίες είναι λυμένο το ιδιοκτησιακό έναντι του δημοσίου αλλά τώρα (όταν γίνεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξετάζεται η έκταση από τον Δασάρχη) μπορεί να μην έχουν δασικό χαρακτήρα. Αυτό επεκτείνεται και σε εκτάσεις με τίτλο έως το 2004. Άρα επιπλέον ισχύει για πρώην αγροτικές εκτάσεις που ναι μεν είχαν δασωθεί κάποτε,για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι μετά το 1946, αλλά όχι νεότεροι της 8-8-2004 αλλά τώρα (όταν γίνεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξετάζεται η έκταση από τον Δασάρχη) μπορεί να μην έχουν δασικό χαρακτήρα.

Με τον Ν.4467/2017 επιτρέπεται η λειτουργία των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου δασικού χάρτη (προβλεπόταν μόνο επί κυρωμένου). Οι Επιτροπές Δασολογίου αποφαίνονται επί του ειδικότερου χαρακτηρισμού –Δ- του δασικού χάρτη, δηλαδή αν η έκταση είναι Δάσος ή χαρακτηρίζεται ως Δασική Έκταση.

Διαπιστώθηκε ότι η σύστασή τους ήταν δύσκολη λόγω της παλαιότερης πρόβλεψης να προεδρεύει σε όλες τις Επιτροπές Δασολογίου μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών. Με την τροπολογία Πρόεδρος των Επιτροπών δασολογίου θα είναι ο Διευθυντής Δασών του Νομού. Έτσι απελευθερώνουμε και επιταχύνουμε τις Επιτροπές, οπότε απελευθερώνονται και οι επιτρεπτές επεμβάσεις/δραστηριότητες επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

Επίσης υπήρχε η πρόβλεψη για επιλογή ως γραμματέα των επιτροπών υπάλληλου Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός τέτοιων υπαλλήλων.

Στο υπουργείο υποστηρίζουν πως αντιμετωπίζουν την αδυναμία αυτή θέτοντας ως γραμματέα υπάλληλο Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών.

Πριν τον Ν.4280/2014 μπορούσαν να χαρακτηρίζονται ως δάση και οι τεχνητές φυτείες που προέκυψαν από προγράμματα δάσωσης. Με τον Ν.4280/2014 αυτές έχουν εξαιρεθεί από τη δασική νομοθεσία.

Με την τροπολογία προβλέπεται να εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που να χαρακτηρίζει αυτές τις εκτάσεις (τεχνητές φυτείες), ως εκτός δασικής νομοθεσίας(διότι είναι τεχνητές φυτείες που δημιουργήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους για προγράμματα δάσωσης).

Αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση μεταξύ 1975-2007.Ουσιαστικά απαλείφονται σημαντικοί περιοριστικοί όροι που αφορούν εκτάσεις στις οποίες έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια ένα αγροτικό περιβάλλον.Δίνεται, επίσης, παράταση τριών (3) ετών για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Ιεροί Ναοί, χιονοδρομικά κέντρα, έργα ύδρευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κατασκηνώσεις, κτλ.

Στην τροπολογία περιλαμβάνεται νομοτεχνική βελτίωση του Ν. 4423/2016 που αφορά στους δασικούς συνεταιρισμούς. Ο Νόμος προβλέπει ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί συστήνονται με 21 άτομα. Σε δύο σημεία του νόμου προβλέπεται ότι αυτοί διαλύονται όταν η σύνθεσή τους πέσει κάτω από 25 άτομα. Με νομοτεχνική ρύθμιση διορθώνεται αυτό το λάθος.