Δεκτή έκανε το Πρωτοδικείο Αθήνας τη νέα αίτηση προσωρινής προστασίας που κατέθεσε η Mamidoil-JetOil, απαγορεύοντας κάθε ενέργεια που θα μεταβάλει τη νομική και πραγματική κατάσταση των περιουσιακών της στοιχείων

Δεκτή έκανε το Πρωτοδικείο Αθήνας τη νέα αίτηση προσωρινής προστασίας που κατέθεσε η Mamidoil-JetOil, απαγορεύοντας κάθε ενέργεια που θα μεταβάλει τη νομική και πραγματική κατάσταση των περιουσιακών της στοιχείων.

Η νέα αίτηση κρίθηκε απαραίτητη, παρά το προχωρημένο των συζητήσεων μεταξύ της Cetracore Energy και των πιστωτριών τραπεζών για pre pack συμφωνία εξυγίανσης της Mamidoil-JetOil, μετά από ενέργειες από πλευράς Δημοσίου για είσπραξη μέρους των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών του.

Η προηγούμενη περίοδος προσωρινής προστασίας είχε λήξει στις 24 Μαρτίου.

Με την απόφαση απαγορεύεται προσωρινά η λήψη οιωνδήποτε ασφαλιστικών μέτρων και η έκδοση διαταγών εις βάρος της JetOil καθώς και η δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών. Υπέρ της νέας χορήγησης περιόδου προσωρινής προστασίας τάχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το σύνολο των πιστωτριών τραπεζών της ιστορικής εταιρείας.

Η Cetracore Energy, που αποτελεί τον ενδιαφερόμενο αγοραστή των βασικών περιουσιακών στοιχείων της ιστορικής εγχώριας εταιρείας έχει καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά (proof of funds), τα οποία ζητούσαν οι τράπεζες.