Το ζήτημα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έθιξε χθες για μία ακόμα φορά η ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2012 - 2015 η υποανάκτηση των πόρων ανήλθε σε 700 εκατ. ευρώ περίπου
Το ζήτημα των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας έθιξε χθες για μία ακόμα φορά η ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι την περίοδο 2012 - 2015 η υποανάκτηση των πόρων ανήλθε σε 700 εκατ. ευρώ περίπου.

Όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση της επιχείρησης, πρόκειται για δαπάνες τις οποίες έχει υποστεί η ΔΕΗ για επενδύσεις καθώς επίσης και για λειτουργικές δαπάνες (πετρέλαιο, συντηρήσεις κτλ.) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, χωρίς να τις έχει ανακτήσει, προκειμένου η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ίδια με αυτή της ηπειρωτικής χώρας. 

Η ΔΕΗ προτείνει η ανάκτηση αυτών των ποσών να πραγματοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο ώστε να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση των καταναλωτών, η οποία και θα είναι πρόσκαιρη (περιορισμένου χρονικού ορίζοντα). 

Με την ευκαιρία, η ΔΕΗ τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της χρέωσης των ΥΚΩ, η χρέωση των οποίων γίνεται με Νόμο του 2012 βάσει μίας «στρεβλούς κλίμακας».