Η Schneider Electric ανακοίνωσε αύξηση κερδών κατά 24% το 2016, καθώς η μείωση του κόστους και η πτώση των αποσβέσεων αντιστάθμισε την μείωση των εσόδων. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν λόγω της πώλησης κάποιων μονάδων και αφού τα ξένα νομίσματα υποτιμήθηκαν έναντι του ευρώ

Η Schneider Electric ανακοίνωσε αύξηση κερδών κατά 24% το 2016, καθώς η μείωση του κόστους και η πτώση των αποσβέσεων αντιστάθμισε την μείωση των εσόδων. Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν λόγω της πώλησης κάποιων μονάδων και αφού τα ξένα νομίσματα υποτιμήθηκαν έναντι του ευρώ.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της γαλλικής εταιρείας αυξήθηκαν στα 1,75 δισ. ευρώ το 2016 σε σχέση με τα 1,41 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 7,3% στα 24,69 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της FactSet ανέμεναν καθαρά κέρδη 1,90 δισ. ευρώ με πωλήσεις 24,69 δισ. ευρώ.

Η Schneider Electric επαναδιατύπωσε τους στόχους για το σύνολο της χρήσης, για αύξηση 1%-3% των οργανικών εσόδων, εξαιρουμένου του κλάδου υποδομών.
Επίσης αναμένει ισχυρή αύξηση του κόστους πρώτων υλών, στα περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2017.