ΑΠΕ: Η Γαλλία Προσπαθεί να Καλύψει το «Χαμένο Έδαφος» – Δύο Νέα Προγράμματα Στήριξης Φ/Β Ενέκρινε η Κομισιόν

ΑΠΕ: Η Γαλλία Προσπαθεί να Καλύψει το «Χαμένο Έδαφος» – Δύο Νέα Προγράμματα Στήριξης Φ/Β Ενέκρινε η Κομισιόν
energia.gr
Τρι, 14 Φεβρουαρίου 2017 - 15:14
Δύο νέα προγράμματα στήριξης οικιακών αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας φωτοβολταϊκών θα δώσουν τη δυνατότητα στη Γαλλία να αναπτύξει νέα δυναμικότητα 2,6 GW περίπου σε νέα πρότζεκτ, συμβάλλοντας στην επίτευξη της δέσμευσης της χώρας, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της έναντι της ΕΕ, του εθνικού στόχου του 23% της ενεργειακής παραγωγής από ΑΠΕ. Τα δύο προγράμματα εγκρίθηκαν από την Κομισιόν σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η «πράσινη» ενέργεια στη Γαλλία, η οποία εμφανίζει σημαντική υστέρηση για την επίτευξη των στόχων του 2020

Δύο νέα προγράμματα στήριξης οικιακών αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας φωτοβολταϊκών θα δώσουν τη δυνατότητα στη Γαλλία να αναπτύξει νέα δυναμικότητα 2,6 GW περίπου σε νέα πρότζεκτ, συμβάλλοντας στην επίτευξη της δέσμευσης της χώρας, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της έναντι της ΕΕ, του εθνικού στόχου του 23% της ενεργειακής παραγωγής από ΑΠΕ. Τα δύο προγράμματα εγκρίθηκαν από την Κομισιόν σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η «πράσινη» ενέργεια στη Γαλλία, η οποία εμφανίζει σημαντική υστέρηση για την επίτευξη των στόχων του 2020.

Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά σχήματα περιλαμβάνουν έναν προσωρινό προϋπολογισμό 439 δις ευρώ ετησίως και αποτελούνται από μηχανισμό ενίσχυσης μέσω feed in tariffs ( FITs) για οικιακές και επαγγελματικές στέγες, για εγκαταστάσεις έως 100 kW, ενώ ξεχωριστός μηχανισμός FIT θα ισχύσει για τις μεγαλύτερης κλίμακας εγκαταστάσεις (ισχύος 100-250 kW και από 250 kW και πάνω).

Τα πρότζεκτ που θα επωφεληθούν από τις επιδοτούμενες τιμές για τις μεγαλύτερης κλίμακας εγκαταστάσεις επελέγησαν μέσω διαδικασίας υποβολής προσφορών, και υπολογίζεται ότι θα δώσουν νέα εγκατεστημένη ισχύ περί το 1,1 GW, ενώ τα φ/β στις στέγες αναμένεται να έχουν εγκατεστημένη ισχύ 1,5 GW.

«Αυτές οι γαλλικές πρωτοβουλίες θα δώσουν ώθηση για μεγαλύτερη χρήση των ΑΠΕ και θα προσδώσουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον κλάδο, ενώ, παράλληλα, θα περιοριστεί η κρατική ενίσχυση», τονίζει η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Μαργκρέτε Βεστάγκερ. «Αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική ισορροπία για την Ευρώπη στην προσπάθεια επίτευξης των περιβαλλοντικών μας στόχων», πρόσθεσε.

Τα δύο συστήματα χρηματοδοτικής στήριξης φωτοβολταϊκών πρότζεκτ, μαζί με άλλο ένα σύστημα για την ενίσχυση νέων υδροηλεκτρικών συστημάτων συνολικής ισχύος 60 MW, έλαβαν την έγκριση της Κομισιόν όσον αφορά τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αμφότερα τα συστήματα θα δώσουν ώθηση στην ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, ενώ, ταυτόχρονα, θα ελαχιστοποιήσουν τις πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού από την κρατική στήριξη.

Μετά από πολλά χρόνια υστέρησης σε σχέση με τους Ευρωπαίους γείτονές της, η Γαλλία αρχίζει να καλύπτει το «χαμένο έδαφος» όσον αφορά την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, καθώς το 2016 διενήργησε μία σειρά από διαγωνισμούς κατανομής ισχύος για μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα, εξάλλου, με πρόσφατη έκθεση υπάρχουν μία σειρά από πιλοτικά πρότζεκτ και πιθανές αλλαγές στην ακολουθούμενη πολιτική που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μετατροπή της χώρας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές τόσο στις ΑΠΕ όσο και στην αποθήκευση ενέργειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.