Αναθεώρηση Πλαισίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Παράταση Προθεσμίας για το ΤΕΕ

Αναθεώρηση Πλαισίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Παράταση Προθεσμίας για το ΤΕΕ
energia.gr
Δευ, 5 Δεκεμβρίου 2016 - 14:59
Παρατείνεται ως τις 9 Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την ανάθεση εκ μέρους του ΥΠΕΝ της αναθεώρησης του υπάρχοντος πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Παρατείνεται ως τις 9 Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την ανάθεση εκ μέρους του ΥΠΕΝ της αναθεώρησης του υπάρχοντος πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Αυτό προβλέπει σημερινή απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (βλ. εδώ), με την οποία τροποποιείται το σχετικό σημείο της απόφασης ανάθεσης του ΥΠΕΝ (Α.Π. 186659/2069/21.11.2016) του έργου με τίτλο «Εκπόνηση απαιτούμενων ενεργειών για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η τροποποιητική απόφαση παρατείνει τον απαιτούμενο χρόνο, καθώς με την αρχική απόφαση (της 21ης Νοεμβρίου) προβλεπόταν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση αυτής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποίηση, καλείται το ΤΕΕ να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και να προσκομίσει σε έντυπη μορφή, έως την 9.12.2016