Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα στην Τουρκία, με τη χορήγηση δανείου ύψους 150 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία διύλισης πετρελαίουTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα στην Τουρκία, με τη χορήγηση δανείου ύψους 150 εκατ. δολαρίων στην εταιρεία διύλισης πετρελαίουTürkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş).

Η Turpas είναι η μεγαλύτερη τουρκική βιομηχανική εταιρεία και διαχειρίζεται διυλιστήρια στη Σμύρνη, το Κιρίκαλε και την Μπατμάν.Το μη εξασφαλισμένοδάνειο είναι διάρκειας οκτώ ετών, με τριετή περίοδο χάριτος. Θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των διυλιστηρίων της Tupras στη Σμύρνη και το Κιρίκαλε για την περίοδο 2016-2018, συνολικού ύψους 232 εκατ. δολαρίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία νέα θερμικήμονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας, μία μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης και εργασίες ανακατασκευής της μονάδας υδρογονοπυρόλυσης.