Εμπορική και Βιομηχανική Χρήση: Κέρδισε Πελάτες Από τους Εναλλακτικούς η ΔΕΗ Χάρη στην Έκπτωση στους Συνεπείς Καταναλωτές

Εμπορική και Βιομηχανική Χρήση: Κέρδισε Πελάτες Από τους Εναλλακτικούς η ΔΕΗ Χάρη στην Έκπτωση στους Συνεπείς Καταναλωτές
του Δημήτρη Μεζαρτάσογλου, επιστημονικού συνεργάτη ΙΕΝΕ
Τετ, 20 Ιουλίου 2016 - 08:10
Και νέα αύξηση, σε ετήσιο επίπεδο, σημείωσε τον Ιούνιο το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στην εμπορική και βιομηχανική αγορά χαμηλής και μέσης τάσης, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου ο ΛΑΓΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει απωλέσει 4.62% του μεριδίου της σε ετήσια βάση (Ιούνιος 2015- Ιούνιος 2016). Ωστόσο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2016), χάρη στην έκπτωση 15% στους συνεπείς – οικιακούς και επαγγελματίες – καταναλωτές, κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της κατά 2.19%

Και νέα αύξηση, σε ετήσιο επίπεδο, σημείωσε τον Ιούνιο το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στην εμπορική και βιομηχανική αγορά χαμηλής και μέσης τάσης, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου ο ΛΑΓΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ έχει απωλέσει 4.62% του μεριδίου της σε ετήσια βάση (Ιούνιος 2015- Ιούνιος 2016). Ωστόσο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Μάιος 2016), χάρη στην έκπτωση 15% στους συνεπείς – οικιακούς και επαγγελματίες – καταναλωτές, κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό της κατά 2.19%.

Ας σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ εντός του τρέχοντος έτους μετά τον Ιανουάριο, όταν είχε αυξηθεί κατά 0.91% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, σε επίπεδο έτους, παρατηρούμε ότι από τον Ιούνιο 2015 μέχρι και τον Ιούνιο 2016, οι εναλλακτικοί πάροχοι στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, αλλά και το μερίδιο αγοράς σε σχέση με τον κυρίαρχο παίκτη, τη ΔΕΗ. Οι ενέργειές τους συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικές, καθώς παρατηρείται μία σημαντική πτώση στο ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ στη βιομηχανική και εμπορική αγορά χαμηλής και μέσης τάσης σε ετήσια βάση το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως απεικονίζει το ακόλουθο διάγραμμα, παρά την αύξηση του μεριδίου της την περίοδο μεταξύ Νοεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016, αλλά και τον τελευταίο μήνα (Μάϊος 2016- Ιούνιος 2016):Σύμφωνα με στοιχεία του μηνιαίου δελτίου συστήματος συναλλαγών ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ μηνός Ιουνίου 2016, το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 78.25%, αυξημένο κατά 2.19% σε σχέση με τον Μάϊο 2016, αλλά σημαντικά μειωμένο κατά 4.62% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.

Εκτός της ΔΕΗ, στην ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος συμμετέχουν 7 ακόμα πάροχοι. Οι εταιρείες ΗΡΩΝ, Elpedison και Protergia, πουδιαθέτουν μερίδια αγοράς 2.72%, 2.28% και 2.37% αντίστοιχα στη βιομηχανική και εμπορική χρήση χαμηλής και μέσης τάσης, αύξησαν σε μεγάλο βαθμό τα μερίδιά τους σε ετήσια βάση (75.48%, 88.43% και 216.00% αντίστοιχα). Παρομοίως, η εταιρεία Green,που κατέχει μερίδιο αγοράς 0.45%, η NRG (0.64%), Watt& Volt και Volterra (οι οποίες κατέχουν μερίδιο αγοράς 0.51% και 0.49% αντίστοιχα), σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση των μεριδίων τους ετησίως στην συγκεκριμένη αγορά (66.67%, 300.00%, 142.86% και 157.89% αντίστοιχα). Επομένως, οι εναλλακτικοί πάροχοι βλέπουν τα μερίδιά τους να ενισχύονται και αυτό τους κάνει να αισιοδοξούν για τη διαμόρφωση μιας λιγότερο μονοπωλιακής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου τους τον μήνα Ιούνιο 2016 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημείωσαν η Protergia και η Watt & Volt, καταγράφοντας ποσοστά 6.76% και 6.25% αντίστοιχα, ενώ οι Volterra και NRG μείωσαν τα μερίδιά τους σε μηνιαία βάση κατά 5.77% και 1.54% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βιομηχανική και εμπορική χρήση χαμηλής και μέσης τάσης αποτελεί την πιο κερδοφόρα κατηγορία τιμολογίων και έχει αναδειχθεί σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ όλων των παρόχων.Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς των συμμετεχόντων στην βιομηχανική και εμπορική χρήση μέσης και χαμηλής τάσης, αλλά και στην υψηλή τάση, όπως διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο 2016, και την ποσοστιαία διαφορά τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και σε ετήσια βάση:

Όσον αφορά το μερίδιο της ΔΕΗ στην υψηλή τάση, αυτό μειώθηκε κατά 13.90% σε μηνιαία βάση και κατά 9.96% σε ετήσια βάση τον μήνα Ιούνιο 2016.