Μείωση της τάξεως του 9,6% σημείωσαν το 2015 οι εκπομπές Co2 στην Ελλάδα το 2015 από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο EU ETS, όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν. Συνολικά στις 31 χώρες που καλύπτει ο μηχανισμός, οι εκπομπές υποχώρησαν κατά 0,5%
Μείωση της τάξεως του 9,6% σημείωσαν το 2015 οι εκπομπές Co2 στην Ελλάδα το 2015 από τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο EU ETS (Emissions Trading System) όπως προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν. 

Ειδικότερα, υποχώρησαν σε 50,80 εκατ. τόνους, από 56,16 το 2014.

Συνολικά στις 31 χώρες που καλύπτει ο μηχανισμός, οι εκπομπές υποχώρησαν κατά 0,5% σε 1,67 δισ. τόνους, από 1,678 δις το 2014, στις 10.488 εγκαταστάσεις και τις εταιρείες αερομεταφορών από τις 31 χώρες που έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία και για τις δύο χρονιές. Χωρίς τις αερομεταφορές, οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 0,4%.

Στο EU ETS εκτιμάται ότι περιλαμβάνονται το 45% περίπου των συνολικών εκπομπών Co2 από τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Πάντως, τα στοιχεία ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, που εκτιμούσαν, κατά μέσο όρο, ότι θα δείξουν αύξηση των εκπομπών κατά 0,2%.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία καλύπτουν περίπου το 90% των περισσότερων από 11.000 εγκαταστάσεων και αεροπορικών εταιρειών που είναι αναμένεται να ανακοινώσουν τα στοιχεία για τις εκπομπές Co2 του 2015, ενώ θα επικαιροποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς περισσότερες εταιρείες θα δημοσιοποιούν τα σχετικά μεγέθη. 

Σύμφωνα με το Point Carbon, οι εκπομπές από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους βιομηχανικούς κλάδους μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Η μείωση των εκπομπών στον τομέα του ηλεκτρισμού, παρά την αύξηση της ζήτησης κατά 0,5% πέρυσι.

Συνολικά, όμως, η παραγωγή που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα είχε μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εν μέρει λόγω της μειωμένης παραγωγής, λόγω των καιρικών συνθηκών, από τα υδροηλεκτρικά σε Ισπανία και Πορτογαλία. 

Στη Γερμανία, οι εκπομπές Co2 μειώθηκαν κατά 0,6%, στη Βρετανία κατά 10,3%, στη Γαλλία κατά 0,8%, ενώ στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 2,7%, στην Ισπανία κατά 10,1% και στην Ολλανδία κατά 5,9%. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι εκπομπές μειώθηκαν, παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ στην ΕΕ αυξήθηκε το 2015 κατά 1,9%.

Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων από το Thomson Reuters Point Carbon, το 2015 οι εκπομπές ανά κράτος-μέλος της ΕΕ ήταν οι εξής (σε εκατομμύρια τόνους): 

MS 2015 2014 %CHG
AT 30.50 29.04 5.0%
BE 45.94 44.89 2.3%
BG 17.68 17.18 2.9%
CY 4.37 4.47 -2.2%
CZ 67.05 67.08 0.0%
DK 16.33 18.96 -13.9%
EE 11.97 15.05 -20.5%
ES 141.28 128.30 10.1%
FI 26.42 29.61 -10.8%
FR 86.86 87.53 -0.8%
DE 452.62 455.25 -0.6%
GB 186.65 208.16 -10.3%
GR 50.80 56.16 -9.6%
HR 8.54 8.52 0.2%
HU 18.01 17.57 2.5%
IE 25.21 23.62 6.7%
IS 2.36 2.25 5.0%
IT 157.98 153.80 2.7%
LI 0.00 0.00 N/A
LT 6.90 6.89 0.2%
LU 1.90 2.13 -11.0%
LV 0.88 1.00 -12.0%
MT 1.13 1.88 -39.7%
NL 96.50 91.16 5.9%
NO 25.41 25.03 1.5%
PL 72.51 72.55 -0.1%
PT 23.91 20.04 19.3%
RO 42.95 43.05 -0.2%
SE 20.36 19.97 1.9%
SI 6.20 6.18 0.3%
SK 21.20 20.90 1.4%
TOT 1,670.41 1,678.25 -0.5%