Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ανέλαβε από την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο χημικός μηχανικός κ. Θεόδωρος Κιτσάκος. Ο κ. Θεόδωρος Κιτσάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι Χημικός Μηχανικός με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Χημεία

Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ανέλαβε από την 1η Δεκεμβρίου 2015 ο χημικός μηχανικός κ. Θεόδωρος Κιτσάκος.

Ο κ. Θεόδωρος Κιτσάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι Χημικός Μηχανικός με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Χημεία.

Ο κ. Κιτσάκος, στην υπερ35ετή διεθνή επαγγελματική του σταδιοδρομία, διετέλεσε ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε πολυεθνικές και άλλες μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, στους τομείς των Πετρελαιοειδών, Πετροχημικών, Λιπασμάτων και Βιομηχανικών Χημικών. Εργάστηκε τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και σε χώρες με χαρακτηριστικά αναδυόμενων αγορών (Τουρκία, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική). Διετέλεσε επίσης, διευθυντής Έργου (project leader) σε σημαντικά επενδυτικά προγράμματα διεθνούς ενεργειακής στρατηγικής.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ έχει, μεταξύ άλλων θεμάτων, ενεργή ενασχόληση και εξειδίκευση σε θέματα γεωστρατηγικής, ενεργειακής διπλωματίας, έρευνας και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πετρελαϊκής και χημικής βιομηχανίας.
Ο κ. Κιτσάκος είναι γνώστης διαφόρων ξένων γλωσσών.

Είναι έγγαμος και πατέρας ενός γιού.