Υποχρεωτικοί οι Έξυπνες Μετρητές στα Νέα Κτίρια και οι Θερμιδομετρητές στις Πολυκατοικίες από το 2016

Υποχρεωτικοί οι Έξυπνες Μετρητές στα Νέα Κτίρια και οι Θερμιδομετρητές στις Πολυκατοικίες από το 2016
του Γιώργου Κωστούλα
Παρ, 30 Οκτωβρίου 2015 - 08:04
Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τα μέτρα για την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή
Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν τα μέτρα για την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε την Πέμπτη στη Βουλή.

Ειδικότερα, ορίζεται εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2020, ο οποίος θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, όπως επίσης και η εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, σε συνεργασία με αρμόδια υπουργεία και φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον περασμένο Ιούνιο, με πρόστιμο ύψους 29.145 ευρώ για κάθε μέρα μη εφαρμογής της συγκεκριμένης Οδηγίας.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χρόνο θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται ενεργειακά τουλάχιστον το 3% του συνολικού εμβαδού των δημοσίων κτιρίων, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζει το Δημόσιο θα πρέπει εφεξής να πληρούν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών στις νέες συνδέσεις.

Έτσι, οι διαχειριστές των δικτύων είναι υποχρεωμένοι από την 1η Ιανουαρίου 2016 να αντικαθιστούν τους αναλογικούς με τους έξυπνους μετρητές, όταν αυτοί εγκαθίστανται για πρώτη φορά ή όταν γίνεται ριζική ανακαίνιση στο κτίριο.

Επίσης, προβλέπεται η υποχρεωτική εγκατάσταση θερμιδομετρητών σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που έχουν κεντρική θέρμανση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει να υπάρχουν μετρητές θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα. 

Συγκεκριμένα, σε πολυκατοικίες όπου η θέρμανση παρέχεται από κεντρική πηγή εγκαθίστανται ατομικοί μετρητές κατανάλωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 για τη μέτρηση της κατανάλωσης για θέρμανση ή για ζεστό νερό σε κάθε μονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικώς αποδοτικό.

Σε περίπτωση που η χρήση ατομικών μετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονομικώς αποδοτική, για τη μέτρηση της θερμότητας, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές  κόστους θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας σε κάθε θερμαντικό σώμα, εκτός εάν η εγκατάσταση των εν λόγω κατανεμητών κόστους θερμότητας δεν είναι οικονομικώς αποδοτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αναζητούνται εναλλακτικές, οικονομικώς αποδοτικές, μέθοδοι για τη μέτρηση της κατανάλωσης θερμότητας.

Οι δαπάνες για την εγκατάσταση τους μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή άλλων μέτρων πολιτικής, δηλαδή να επιδοτηθούν μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.