Φθηνότερα Κατά 5% τα Οικιακά Τιμολόγια των Εναλλακτικών Προμηθευτών Ρεύματος

Φθηνότερα Κατά 5% τα Οικιακά Τιμολόγια των Εναλλακτικών Προμηθευτών Ρεύματος
του Τάσου Μαστραπά, ηλεκτρολόγου-μηχανικού
Πεμ, 29 Οκτωβρίου 2015 - 07:57
Η λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτήν παρουσιάζονται δραστήριοι το τελευταίο διάστημα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με στόχο να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους. Η ΔΕΗ μετά από αρκετό καιρό είδε το μερίδιό της στην αγορά προμήθειας να πέφτει κάτω από 95% (Σεπτέμβριος ’15), με αποτέλεσμα το άθροισμα των μεριδίων των 7 εναλλακτικών παρόχων ρεύματος να σκαρφαλώσει στο 5,6% την ίδια περίοδο

Η λιανική αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες σε αυτήν παρουσιάζονται δραστήριοι το τελευταίο διάστημα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με στόχο να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους. Η ΔΕΗ μετά από αρκετό καιρό είδε το μερίδιό της στην αγορά προμήθειας να πέφτει κάτω από 95% (Σεπτέμβριος ’15), με αποτέλεσμα το άθροισμα των μεριδίων των 7 εναλλακτικών παρόχων ρεύματος να σκαρφαλώσει στο 5,6% την ίδια περίοδο.

Οι εναλλακτικοί πάροχοι επιδιώκουν να προσφέρουν ένα πιο ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως 2 στοιχεία. Πρώτον, με βασικό όπλο το χαμηλότερο διαχειριστικό τους κόστος, προσφέρουν χαμηλότερες τιμές από τον κυρίαρχο παίκτη, προσφέροντας έκπτωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, η οποία είναι κατά μέσο όρο στο οικιακό επίπεδο της τάξεως του 4,5% και 4,9% για παροχές 8 και 25 kVA αντίστοιχα. Δεύτερον, συνοδεύουν την υπηρεσία της παροχής ρεύματος με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες διαχείρισης ή εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες δημιουργούν υπεραξία στους πελάτες τους.

Με βάση στοιχεία που δημοσιεύει τακτικά η ΡΑΕ, οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν την εκτίμηση της Αρχής για τον οικιακό λογαριασμό ρεύματος τετραμήνου (σε ευρώ), με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια των 8 Παρόχων. Τα προσφερόμενα τιμολόγια των Προμηθευτών ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθούν, ως εκ τούτου συνίσταται ο επανέλεγχός τους.

Ο πρώτος πίνακας αφορά σε παροχή 8 kVA και παρουσιάζει πόσο θα πληρώσει ο οικιακός καταναλωτής το τετράμηνο ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσής του και τον προμηθευτή που έχει επιλέξει. Με πράσινο χρώμα υποδεικνύεται η φθηνότερη τιμή και με κόκκινο χρώμα η ακριβότερη τιμή ανά επίπεδο κατανάλωσης:

Ο δεύτερος πίνακας αφορά σε παροχή 25 kVA:

Οι τιμές ενδέχεται να μεταβάλλονται λόγω της εφαρμογής της ρήτρας προσαρμογής ΟΤΣ (Οριακή Τιμή Συστήματος).

Στους υπολογισμούς της ΡΑΕ περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ήτοι: α) χρεώσεις για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, β) χρεώσεις χρήσης συστήματος μεταφοράς, γ) χρεώσεις χρήσης δικτύου διανομής, δ) χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ε) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), στ) λοιπές χρεώσεις (τέλος ΛΑΓΗΕ, ΡΑΕ). Δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία φόροι (ΔΕΤΕ, ΕΦΚ Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΦΠΑ), καθώς και χρεώσεις υπέρ τρίτων, για υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (ΤΑΠ, δημοτικοί φόροι).

Όπως σχετικά συμβουλεύει η ΡΑΕ, οι οικιακοί καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς για να διαπιστώσουν το ποσό της τετραμηνιαίας κατανάλωσης (σε kWh) της κατοικίας τους. Για την ακρίβεια, χρειάζονται τουλάχιστον τρεις (3) εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (3 τετράμηνα = 12 μήνες), ώστε να λάβουν υπόψη την εποχική διακύμανση της κατανάλωσής τους. Ένας τυπικός οικιακός πελάτης έχει τετραμηνιαία κατανάλωση 1000 -1600 kWh. Η ισχύς της παροχής αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού.