Συνεχίζεται η εξόφληση από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των τιμολογίων για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τον Απρίλιο του 2015
Συνεχίζεται η εξόφληση από το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των τιμολογίων για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τον Απρίλιο του 2015. 

Με τις νέες εντολές που δόθηκαν την Τετάρτη στις τράπεζες, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα εξοφληθούν επί πλέον 1.280 πάρκα ΑΠΕ πληρωτέου ποσού έως 5.344 ευρώ.

Έτσι, θα έχει δηλαδή εξοφληθεί το 37% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο.