Ξεκίνησε η Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων

Ξεκίνησε η Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων
της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Πεμ, 21 Νοεμβρίου 2013 - 07:46
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Μετά από μια εμπλοκή διαδικαστικού χαρακτήρα ξεκίνησε από την αρμόδια Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Μετά από μια εμπλοκή διαδικαστικού χαρακτήρα ξεκίνησε από την αρμόδια Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energia. gr, η Επιτροπή την ημέρα αποσφράγισης των πρώτων φακέλων που εμπεριείχαν τις τεχνικές προσφορές, στις 15 Οκτωβρίου, δεν έκανε δεκτή την προσφορά της ΜΕΤΚΑ για καθαρά τυπικούς διαδικαστικούς λόγους. Η εταιρία, που ενδιαφέρεται για την Γ’ ομάδα του έργου, κατέθεσε τρεις διαφορετικούς φακέλους, που αφορούσαν στον υποσταθμό Ζεύξης 150 KV στο Λαύριο, τις υπαίθριες διατάξεις σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 KV Λαυρίου, καθώς και τους τρεις υποσταθμούς Υποβιβασμού 150 KV/ MT στα νησιά Σύρο, Πάρο και Μύκονο. Η Επιτροπή έκρινε ότι θα έπρεπε να υποβληθεί ένας φάκελος και όχι τρεις διαφορετικοί και για το λόγο αυτό απέρριψε την προσφορά της ΜΕΤΚΑ. Η εταιρία υπέβαλε ένσταση στην προθεσμία που είχε δοθεί, το θέμα ήρθε προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο τελικά έκρινε δεκτή την ένσταση και αποδέχθηκε την προσφορά της ΜΕΤΚΑ.

Μετά από αυτό άρχισε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υπέβαλαν 10 εταιρίες και κοινοπραξίες για τις τέσσερις υποομάδες του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ και η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, για την Α’ ομάδα, που αφορά στην υπόγεια και υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση 150 KV Λαυρίου-Σύρου, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, διαγκωνίζονται η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και η Prysmian Group. Για τη Β’ ομάδα, που αφορά στις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 KV Τήνου-Σύρου, Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Πάρου, καθώς και τερματικό καλωδίων 159 KV στην Τήνο, συνολικού προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται, επίσης, η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και η Prysmian Group.

Η Γ’ ομάδα συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εταιριών, καθώς υποψήφιοι είναι, εκτός από τη ΜΕΤΚΑ, οι συμπράξεις εταιριών, ΑΒΒ Α.Ε.-Αρχικόν Α.Ε. , Τέρνα Α.Ε.- Hyosung Co., και Siemens AG-Σήμενς Α.Ε. και οι εταιρίες , Chint Electric Co. Ltd και Alstom Grid Spa. Στην Δ’ ομάδα, που αφορά στο συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος 100 MVAr στη Σύρο, με προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται, η σύμπραξη, ABB A. E.- ABB AB και η εταιρία Electromec Α.Ε.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, διαμηνύεται αρμοδίως ότι θα καταστεί δυνατό το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών στα τέλη του έτους, για να αναδειχθεί ο ανάδοχος σε κάθε υποομάδα του έργου.