Το εκπαιδευτικό βιβλίο «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙEΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στοχεύει να παρουσιάσει τις βασικότερες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ - και την επίδρασή τους στο περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό βιβλίο «ΑΝΑΝΕ ΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ E Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στοχεύει να παρουσιάσει τις βασικότερες τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΑΠΕ - και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τον κλάδο των τεχνολογιών ΑΠΕ, κυρίως όμως σε σπουδαστές, μηχανικούς και όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

H έκδοση αυτή συμπληρώνει την υπάρχουσα εξειδικευμένη βιβλιογραφία σε συγκεκριμένες εφαρμογές των ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα , ηλιακή θερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, υδροηλ εκτρική ενέργεια , γεωθερμία κλπ) και δίνει έμφαση τόσο στις πιο ώριμες τεχνολογίες, όσο κ αι σε αυτές που έχουν ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Στην παρουσίαση κάθε τεχνολογίας γίνεται προσπάθεια ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη και, εν τέλει, να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να συγκρί νει . Επιπλέον, σε χωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις απ ό τη χρήση των βασικότερων τεχνολογιών ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Σε κάθε κεφάλαιο προβάλλονται τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών τεχνολογιών και δίνονται ερεθίσματα για περαιτέρω εμβάθυνση στους σπουδαστές και γενικότερα στον αναγνώστη πο υ θα ήθελε να ασχοληθεί περισσότερο με αυτόν το συναρπαστικό και ανερχόμενο τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας.

· Εκδότης:Παπασωτηρίου

· ISBN10: 9604910671

· ISBN13: 9789604910670

· Αρ. Σελίδων: 500

· Ετος Εκδοσης: 2013

· Συγγραφείς: Τσούτσος Θ., Κανάκης Ι.