Στο τρίτομο έργο που εξέδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 19ο αιώνα έως και τις ημέρες μας. Για τη συγγραφή του έργου συνέβαλαν περισσότεροι από είκοσι συνεργάτες
Στο τρίτομο έργο που εξέδωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζεται η πορεία της ελληνικής οικονομίας από το 19ο αιώνα έως και τις ημέρες μας.

Για τη συγγραφή του έργου συνέβαλαν περισσότεροι από είκοσι συνεργάτες (Με τη συνεργασία των Α. Γιαννίτση, Σ. Γκέκα, Ζ. Δεμαθά, Χρ. Δεσύλλα, Μαργαρίτας Δρίτσα, Π. Ιωακειμίδη, Β. Καρδάση, Σοφίας Λαζαρέτου, Γ. Μητροφάνη, Θ. Πάκου, Κ. Παπαγεωργίου, Π. Πετράκης, Φ. Σαχινίδη, Μαρίας Συναρέλλη, Στ. Τσοτσορού, Τζελίνας Χαρλαύτη) ενώ η επιμέλεια των κειμένων έγινε από τους κ. Θανάσης Καλαφάτη και Ευάγγελο Πρόντζα.

Όπως αναφέρεται στο προλογικό σημείωμα του τρίτομου έργου, το πόνημα βασίστηκε στη διάκριση θεμάτων, εννοιών, αναλύσεων και τεχνικών που απορρέουν από τους δεσμούς της ιστορίας με την οικονομία, την κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη.

Το συλλογικό αυτό έργο, αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας των πηγών και της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και διεπιστημονικών συγγραφικών εργασιών, αναλύει και εμβαθύνει στις ποικίλες πλευρές της οικονομικής δραστηριότητας και στην οικονομική πολιτική, όπως αυτή εξελίχθηκε από τα πρώτα βήματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους έως και τις μέρες μας.

Ο πρώτος και δεύτερος τόμος πραγματεύονται θέματα όπως η γαιοκτησία και η παραγωγή, η οικονομία της θάλασσας και του δευτερογενούς τομέα, οι τιμές και το βιοτικό επίπεδο, το νομισματικό σύστημα, ο προϋπολογισμός και η δημοσιονομική πολιτική, το συναλλαγματικό καθεστώς και οι διεθνείς οικονομικοί παράγοντες, ειδικά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τρίτο τόμο παρατίθενται τα ποσοτικά δεδομένα με λεπτομερείς και αναλυτικούς πίνακες που τεκμηριώνουν τα παραπάνω κείμενα. Αξίζει, πάντως, να τονιστεί το επίκαιρο του συγγραφικού εγχειρήματος, εφόσον η ερμηνεία των σύγχρονων οικονομικών συγκυριών επιτυγχάνεται πιο ουσιαστικά μέσω και της μελέτης του παρελθόντος.


Τόμος πρώτος:
Συγκρότηση εθνικής οικονομίας,
Α΄τόμος 978-960-244-150-3
σελ. 725

τόμος δεύτερος:
Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις,
Β΄τόμος 978-960-244-151-0
σελ. 864

τόμος τρίτος:
Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης
Γ΄τόμος 978-960-244-152-7
σελ. 802

Σύμβουλος έκδοσης: Σπύρος Ασδραχάς

Έκδοση: 2011
ISBN: 978-960-244-149-7 (set)
Εκδόσεις: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Συγγραφέας: Θανάσης Καλαφάτης, Ευάγγελος Πρόντζας