Το βιβλίο του πρέσβη Ανδρέα Ιακωβίδη, ο οποίος υπέγραψε τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, «International Law and Diplomacy», με πρόλογο της Dame Rosalyn Higgins, πρώην Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί ένα από τα από τα πιο ενδιαφέροντα συγγράμματα για το Δίκαιο της Θάλασσας και, φυσικά, εξαιρετικά επίκαιρο στην παρούσα συγκυρία

Το βιβλίο του πρέσβη Ανδρέα Ιακωβίδη, ο οποίος υπέγραψε τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, «International Law and Diplomacy», με πρόλογο της Dame Rosalyn Higgins, πρώην Προέδρου του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί ένα από τα από τα πιο ενδιαφέροντα συγγράμματα για το Δίκαιο της Θάλασσας και, φυσικά, εξαιρετικά επίκαιρο στην παρούσα συγκυρία.

Το βιβλίο του πρέσβη Ιακωβίδη κυκλοφόρησε το 2011 από τις εκδόσεις «Martinus Nijhoff Publishers - Leiden, Boston) αλλά η επικαιρότητά του παραμένει καθώς, όπως τονίζει ο Σάββας Ιακωβίδης (εφημερίδα «Σημερινή», 23/02/2012) «όλοι ασχολούνται, ενδιαφέρονται, συζητούν και διαπραγματεύονται για τους υδρογονάνθρακες, ειδικά το φυσικό αέριο, και τι σημαίνει για την Κυπριακή Δημοκρατία ο καθορισμός Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με τις γειτονικές χώρες.

Ο πρέσβης Ιακωβίδης επισημαίνει ότι το Διεθνές Δίκαιο και η διπλωματία διαπλέκονται και συναρτώνται στην άσκηση του ενός και του άλλου. Κάτι ξέρει ο Κύπριος διπλωμάτης, που υπηρέτησε ευόρκως και εναργώς την Κυπριακή Δημοκρατία από πολλές θέσεις ως πρέσβης ή ως αντιπρόσωπος της Κύπρου σε διεθνή φόρα. Ειδικά για το Δίκαιο της Θάλασσας και τις προεκτάσεις του στην περίπτωση της Κύπρου, ο πρέσβης Ιακωβίδης επισημαίνει ότι οι πρώην υπουργοί Εμπορίου, από τον Ν. Ρολάνδη μέχρι σήμερα, όπως οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, ορθά ενήργησαν για τον καθορισμό της ΑΟΖ της Κύπρου με τις γειτονικές χώρες, παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, που δεν υπέγραψε τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982.

Ο πρέσβης Ιακωβίδης διερωτάται ποια είναι τα κατάλληλα βήματα, στα οποία να προβεί η Κυπριακή Δημοκρατία για να θωρακίσει τα κυρίαρχα και νόμιμα συμφέροντά της. Μια λύση, παρατηρεί, είναι η Κύπρος να αναμετρηθεί με την Τουρκία, πράγμα αδύνατον και αδιανόητον, επειδή η Κύπρος είναι ανίσχυρη μπροστά στην Τουρκία. Γι’ αυτό, λέγει, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να παίξει το χαρτί της ΕΕ όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας σε αυτήν (σε αυτό το πλαίσιο, παρατηρεί, η περίπτωση της Σλοβενίας με την Κροατία είναι ενδεικτική). Η τρίτη ενέργεια, παρατηρεί, είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος της.

Όσον αφορά την αμφισβήτηση από την Τουρκία της ΑΟΖ της Κύπρου, ο πρέσβης Ιακωβίδης εισηγείται να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο, επειδή πιστεύει ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας. Είναι σίγουρο, λέγει, ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί αυτήν την προσφυγή αλλ’ αν προσφύγομε στο Διεθνές Δικαστήριο, τουλάχιστον θα έχουμε το πλεονέκτημα ότι στηριζόμαστε στο Διεθνές Δίκαιο. «Μερικοί λένε», γράφει ο πρέσβης Ιακωβίδης, «ότι το Κυπριακό είναι πολιτικό πρόβλημα και δεν πρέπει να επιλυθεί στα δικαστήρια. Δεν διαφωνώ. Όμως, η θέση μας θα ενισχυόταν πάρα πολύ, όπως και η βιωσιμότητα της λύσης, εάν η πολιτική λύση στηριζόταν ισχυρά στις σχετικές πρόνοιες του Διεθνούς Δικαίου και όχι να μη είναι συμβατή με αυτές. Τα μικρά κράτη πρέπει να στηρίζονται στο Δίκαιο και αυτό πρέπει να είναι προφανές ακόμα και σε εκείνους που δεν γνωρίζουν το Διεθνές Δίκαιο», υπογραμμίζει και αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Το βιβλίο του πρέσβη Ανδρέα Ιακωβίδη «International Law and Diplomacy» είναι αναγκαίο, χρήσιμο και απαραίτητο βοήθημα για όσους συζητούν, συνομιλούν ή και διαπραγματεύονται για το Κυπριακό υπό το φως και των ενεργειακών εξελίξεων και του Δικαίου της Θάλασσας, που μας αφορούν αμεσότατα».

Συγγραφέας: Ανδρέας Ιακωβίδης

ISBN13: 9789004201675

Έτος έκδοσης: 2011

Σελίδες: xvi, 390 pp.

Εκδότης: Martinus Nijhoff Publishers - Leiden, Boston

Γλώσσα: Αγγλικά