Ποτότσνικ προς Χουντή: Η Κομισιόν Δεν Δύναται να Ρυθμίζει τις Τιμές του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη-Μέλη

Ποτότσνικ προς Χουντή: Η Κομισιόν Δεν Δύναται να Ρυθμίζει τις Τιμές του Πετρελαίου Θέρμανσης στα Κράτη-Μέλη
energia.gr
Παρ, 8 Μαρτίου 2013 - 17:17
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να καθορίζει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου θέρμανσης, στα κράτη μέλη. Η αρμοδιότητα αυτή έχει σαφώς ανατεθεί στα κράτη μέλη».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να καθορίζει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου θέρμανσης, στα κράτη μέλη. Η αρμοδιότητα αυτή έχει σαφώς ανατεθεί στα κράτη μέλη».

Αυτή ήταν η απάντηση της Κομισιόν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Χουντή, ο οποίος , μέσα από γραπτή επιστολή του, ζητούσε να μειωθεί ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης ή διαφορετικά να προτείνει η Επιτροπή «άλλα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών για θέρμανση του ελληνικού λαού».

Ολόκληρη η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Ποτότσνικ:

«Η Επιτροπή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να καθορίζει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου θέρμανσης, στα κράτη μέλη. Δεν θα μπορούσε, επομένως, να έχει λάβει απόφαση για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα. Παρομοίως, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να καλύπτει τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών σε θέρμανση, ούτε η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει διατάξεις για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Η οδηγία 2009/72/ΕΚ1 καλύπτει πράγματι την πρόσβαση στην ενέργεια από ευρύτερη σκοπιά απαιτώντας την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται. Ωστόσο, με βάση την εν λόγω νομοθεσία (άρθρο 3 παράγραφος 8), η σχετική αρμοδιότητα έχει σαφώς ανατεθεί στα κράτη μέλη».