Το «οικονομικό peak oil» ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία ως το 2014, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής δεξαμενής αναλύσεων, New Economics Foundation (nef). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να απεξαρτηθούν οι οικονομίες από τα ορυκτά καύσιμα.

Το «οικονομικό peak oil» ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία ως το 2014, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της βρετανικής δεξαμενής αναλύσεων, New Economics Foundation ( nef). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάληψη επείγουσας δράσης προκειμένου να απεξαρτηθούν οι οικονομίες από τα ορυκτά καύσιμα.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η nef, πλέον πρέπει να γίνεται λόγος όχι για το παραδοσιακό « peak oil», δηλαδή το σημείο κορύφωσης της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αλλά για το «οικονομικό peak oil», δηλαδή για το σημείο εκείνο στο οποίο το κόστος της παραγωγής πετρελαίου αρχίζει να πλήττει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα.

Οι συντάκτες της μελέτης τονίζουν με έμφαση ότι η απειλή είναι πραγματική και ότι βρισκόμαστε σήμερα διεθνώς στο ίδιο σημείο που βρισκόταν το τραπεζικό σύστημα το 2006, δύο χρόνια πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια οικονομία βαδίζει ταχέως προς μια νέα εποχή στην οποία το πετρέλαιο δεν θα είναι φθηνό όπως στο παρελθόν, αλλά θα χαρακτηρίζεται από σταθερά υψηλές τιμές που θα πλήττουν τις οικονομίες και θα γεννούν φτώχεια και υποαπασχόληση.

Η nef σημειώνει επίσης ότι οι χώρες εκείνες που θα αναλάβουν δράση από νωρίς ώστε να αποκηρύξουν τα ορυκτά καύσιμα, θα βγουν κερδισμένες στο μέλλον, σε αντίθεση με εκείνες που χαρακτηρίζονται από υψηλή εξάρτηση.

Τυφλοί οι οικονομολόγοι

 

Ακόμη ένα σημείο της μελέτης που ξεχωρίζει είναι αυτό που μιλάει για τους οικονομολόγους και το πώς δεν υπολογίζουν τις επιπτώσεις της ενέργειας στην συνολική οικονομία:

«Σήμερα η ενέργεια εμφανίζεται στις ορθόδοξες οικονομικές θεωρίες περιορισμένα ή και καθόλου. Τα περισσότερα μακροοικονομικά μοντέλα φαίνεται να είναι τυφλά απέναντι στους περιορισμούς που επιβάλει η ενέργεια. Παρόλα αυτά, υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις που φανερώνουν τον κυρίαρχο ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομική ευμάρεια των ανεπτυγμένων χωρών».

 

Και συνεχίζει:

«Πλέον έχουμε συνηθίσει να υποθέτουμε ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτύσσεται επ’ αόριστον, παρέχοντάς μας μια αδιάκοπη αύξηση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα και τις μεταφορές. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα».

 

Τέλος, η μελέτη επικαλείται ένα σχόλιο των Τσαρλς Χολ και Κεντ Κλίτγκαρντ από το βιβλίο τους με τίτλο «Ενέργεια και ο Πλούτος των Εθνών»:

«Αν το πετρέλαιο, η πιο σημαντική ενεργειακή πηγή, διαβεί την αναπόφευκτη οδό της ανάπτυξης, της κορύφωσης και της παρακμής και η οικονομική αγορά είναι δομημένη με βάση την διαρκή ανάπτυξη, τότε κάτι από όλα αυτά θα πρέπει να κάνει πίσω. Εν τέλει, οι ελπίδες και οι υποθέσεις της αέναης ανάπτυξης των πόρων, της παραγωγής και της κατανάλωσης θα προσκρούσουν στην πραγματικότητα μιας ολοένα και σπανιότερης πηγής ενέργειας, η οποία θρέφει την πραγματική ανάπτυξη».