Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εισροών-Εκροών για τα Πρατήρια

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Τεχνικής Υποστήριξης Εισροών-Εκροών για τα Πρατήρια
energia.gr
Πεμ, 27 Σεπτεμβρίου 2012 - 16:21
Συστάθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιτροπή για την Παρακολούθηση και Τεχνική Υποστήριξη της εγκατάστασης των Συστημάτων Εισροών-Εκροών στα πρατήρια Υγρών Καυσίμων της χώρας βάσει των Υ.Α. Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β/21-12- 2010) και Κ.Υ.Α. Αρ.1009 (ΦΕΚ 72/Β/27-01-2012)
Συστάθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιτροπή για την Παρακολούθηση και Τεχνική Υποστήριξη της εγκατάστασης των Συστημάτων Εισροών-Εκροών στα πρατήρια Υγρών Καυσίμων της χώρας βάσει των Υ.Α. Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β/21-12- 2010) και Κ.Υ.Α. Αρ.1009 (ΦΕΚ 72/Β/27-01-2012). Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και επεξεργασία τεχνικών θεμάτων που έχουν ανακύψει έως τώρα κατά την εγκατάσταση των Συστημάτων Εισροών-Εκροών και θα προτείνει αποδεκτές λύσεις που θα διευκολύνουν την απρόσκοπτη συνέχιση της εγκατάστασης των συστημάτων και θα εξασφαλίζουν την τεχνική και λειτουργική τους ομοιογένεια.

Στα πλαίσια του έργου της η Επιτροπή προκειμένου να βοηθηθεί στο έργο της θα συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και θα μπορεί να καλεί εμπλεκόμενους φορείς για την έκθεση των απόψεών τους και η διάρκεια λειτουργίας της Επιτροπής, ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Στην δωδεκαμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Εδμόνδο Σασαρώλη, μηχανολόγο μηχανικό, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετέχουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, του Εργαστηρίου Ροής και Όγκου του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών , εκπρόσωπος των εγκαταστατών συστημάτων εισροών-εκροών και οι καθηγητές Ευριπίδης Λόης, καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων & Λιπαντικών, Ε.Μ.Π. και ο Χρήστος Καψάλης, καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών, Ε.Μ.Π.