Συνέχεια δόθηκε σήμερα στο «σίριαλ» ΣΠΕΦ-ΕΣΣΗΘ, με τους εκπροσώπους της συμπαραγωγής να χαρακτηρίζουν ως αντι-επιχειρηματικές τις θέσεις του συνδέσμου φωτοβολταϊκών. Ο ΕΣΣΗΘ τονίζει σε νέα του ανακοίνωση ότι τα φωτοβολταϊκά επιδοτούνται υπέρμετρα στη χώρα μας, ενώ η συμπαραγωγή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Συνέχεια δόθηκε σήμερα στο «σίριαλ» ΣΠΕΦ-ΕΣΣΗΘ, με τους εκπροσώπους της συμπαραγωγής να χαρακτηρίζουν ως αντι-επιχειρηματικές τις θέσεις του συνδέσμου φωτοβολταϊκών. Ο ΕΣΣΗΘ τονίζει σε νέα του ανακοίνωση ότι τα φωτοβολταϊκά επιδοτούνται υπέρμετρα στη χώρα μας, ενώ η συμπαραγωγή χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του συνδέσμου:

«Με έκπληξη παρακολουθούμε από τον Τύπο, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μία ανοίκεια, ασαφή, αντι-επιστημονική και, εν πολλοίς, αντι-αναπτυξιακή, αντι-επιχειρηματική και αντι-κοινωνική επίθεση κύρια του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) αλλά και άλλων φορέων ΑΠΕ κατά της Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία συμπεριλαμβάνει και την τεχνολογία Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ).

Θεωρούμε την επίθεση ανοίκεια διότι ο ΣΠΕΦ οφείλει να γνωρίζει ότι η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν δεσμευθεί για τον ίδιο ακριβώς στόχο, τόσο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ΑΠΕ όσο και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Επομένως κατά την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία το πλαίσιο του στόχου είναι κοινό και αδιαίρετο.
Θεωρούμε την επίθεση αντι-επιστημονική διότι ο ΣΠΕΦ γνωρίζει ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν, με βάση τις έως σήμερα διαθέσιμες τεχνολογίες, συντελεστή ισχύος της τάξης του 15-17% , ενώ επιδοτούνται υπέρμετρα στην Ελλάδα. Όποιος όμως ανησυχεί για το γεγονός ότι η ασθενής οικονομική κατάσταση της Χώρας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των ενισχύσεων, καλό είναι να επιχειρηματολογεί με βάση την τεχνολογία που έχει επιλέξει και όχι στρεφόμενος κατά των άλλων τεχνολογιών.

Αντιπαραβάλλοντας, η ΣΗΘΥΑ έχει απόδοση που πολλές φορές υπερβαίνει το 80%, συντελεστή φορτίου 100%, ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμης θερμότητας ενώ συμβάλει στην εξοικονόμηση πρωτογενούς καυσίμου έως και 25%. Τα εν λόγω τεχνικά χαρακτηριστικά την αναδεικνύουν ως μία από τις πλέον ανταγωνιστικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, σήμερα, στην Ελλάδα. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η εξοικονόμηση μέσω μίας εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ προσμετράται στην επίτευξη του στόχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ διότι ουσιαστικά παράγεται ενέργεια με μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης καταναλώνοντας πρωτογενώς λιγότερη καύσιμη ύλη.

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι μία εγκατάσταση ΣΗΘΥΑ χρεώνεται κανονικά το φυσικό αέριο που καταναλώνει, καθιστώντας το όποιο οικονομικό κίνητρο ως ένα απλό μέτρο υποβοήθησης (premium) για την ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης, που υπολογίζεται στα 8-10 χρόνια. Αντιθέτως, το υπέρμετρο Feed-in-Tariff των φωτοβολταϊκών, είναι αμφίβολο, εάν μπορεί να υποστηριχθεί στο μέγιστο βαθμό από τη δοκιμαζόμενη οικονομία μας.

Θεωρούμε την επίθεση αντι-αναπτυξιακή, αντι-επιχειρηματική και αντι-κοινωνική διότι πιστεύουμε ότι κάθε τεχνολογία έχει το μερίδιό της στον εθνικό ενεργειακό στόχο. Η προσπάθεια κάποιων επενδυτών μίας τεχνολογίας να στρέψουν την κοινωνία ενάντια σε μία άλλη τεχνολογία έχει να κάνει με επιχειρηματικά συμφέροντα και δεν αφορά την κοινωνία, η οποία έχει ενταχθεί στο σύνολό της στους στόχους του «20-20-20» και παρακολουθεί τους «ανανεώσιμους», τους οποίους αυτή επιδοτεί από το υστέρημά της, να «τσακώνονται μεταξύ τους» και επιπλέον δημιουργεί σύγχυση και κακή εικόνα για το σύνολο των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Επίσης, γνωρίζοντας την κατάσταση που βρίσκεται η οικονομία μας και με πολλαπλώς ζητούμενο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, σε μία «πρώην» παραγωγό Χώρα, όπου σήμερα εισάγεται το 75% των καταναλισκομένων τροφίμων, θεωρούμε ότι η χρήση γεωργικής γης υψηλής αποδοτικότητας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι απαράδεκτη και αμφισβητείται έντονα από την ίδια την κοινωνία και τους φορείς της.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, πιστεύει, και θα εξακολουθήσει να πιστεύει και στο μέλλον, ότι κάθε επιχειρηματική προσπάθεια, με όποια τεχνολογία επιλέξει ο επενδυτής, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αρκεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του «20-20-20» και της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, πιστεύει ότι οι ενεργειακές επενδύσεις γενικά, αλλά και αυτές των ΑΠΕ όσο και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ, θα σταθεί στο πλευρό του Υπουργείου ΠΕΚΑ με ενάντια σε κάθε επιτήδεια προσπάθεια διάσπασης του ενιαίου ενεργειακού μετώπου για την επίτευξη των στόχων της Χώρας».