ΡΑΕ: Η Έλλειψη Ρευστότητας στην Αγορά Ενέργειας «Άδειασε» τη Ρεβυθούσα τον Χειμώνα

ΡΑΕ: Η Έλλειψη Ρευστότητας στην Αγορά Ενέργειας «Άδειασε» τη Ρεβυθούσα τον Χειμώνα
της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου
Δευ, 28 Μαΐου 2012 - 08:33
Το πρόβλημα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο που αντιμετώπισε το χειμώνα η χώρα μας είχε να κάνει και με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, με συνέπεια η Ρεβυθούσα να ήταν άδεια. Το αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Μίλτος Ασλάνογλου, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο που διοργάνωσαν το προηγούμενο Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης τα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Αθήνα και Λευκωσία
Το πρόβλημα τροφοδοσίας με φυσικό αέριο που αντιμετώπισε το χειμώνα η χώρα μας είχε να κάνει και με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ενέργειας, με συνέπεια η Ρεβυθούσα να ήταν άδεια.
Το αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ Μίλτος Ασλάνογλου, μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο που διοργάνωσαν το προηγούμενο Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης τα Γραφεία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Αθήνα και Λευκωσία.

Πρόβλημα ρευστότητας έχει σήμερα και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που οφείλεται, όπως είπε ο κ. Ασλάνογλου, καταρχήν, στην άρνηση πληρωμών των λογαριασμών ηλεκτρικού, είτε λόγω της συμπίεσης των εισοδημάτων που δημιουργεί η οικονομική κρίση, είτε λόγω της τακτικής του «Δεν πληρώνω». Κατά δεύτερο, οφείλεται στη μη ειλικρινή διαχείριση του κόστους που συνοδεύει τη διείσδυση των ΑΠΕ. Ο κόσμος, επισήμανε ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, πρέπει να γνωρίζει ότι χρειαζόμαστε μεν τις ΑΠΕ, αλλά ότι πρέπει να πληρώσει το ανάλογο κόστος ο καταναλωτής.
Στην ομιλία του ο κ. Ασλάνογλου αναφέρθηκε στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, όπως προσδιορίζεται από την τρίτη ενεργειακή δέσμη και την οικονομική συγκυρία.

Η Ε.Ε. φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία για τη κατασκευή Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) που θα αφορούν στη μακροχρόνια διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της, με κύριο στόχο τον επιμερισμό, αφενός των ωφελημάτων σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και αφετέρου του κόστους ανάλογα με τα ωφελήματα που προκύπτουν σε κάθε κράτος-μέλος. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ενώ δεν έχει εγκριθεί ακόμη ο κανονισμός για τις πανευρωπαϊκές υποδομές η Ε.Ε. καταρτίζει τον κατάλογο των PCI, με την πρόβλεψη για χρησιμοποίηση ειδικών εργαλείων που θα χρηματοδοτήσουν τις υποδομές, οι οποίες θα ενταχθούν στον κατάλογο αυτόν.

Ο κ. Ασλάνογλου επισήμανε ότι κρίσιμα κριτήρια για την τελική ένταξη ανάλογων έργων στο κατάλογο του PCI αποτελούν η καλή σχεδίαση και μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα ως προς την αποδοτικότητα των έργων.

Πέρα, όμως, από την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ε.Ε., αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, είπε ο κ. Ασλάνογλου, είναι οι υγιείς συνθήκες στην ενεργειακή αγορά. Τούτο σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει τι και γιατί πληρώνει, να έχει εξασφαλισθεί η ταμειακή ρευστότητα και να έχει διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία των υποδομών.