Στόχος Ένας Σαφής Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός

Στόχος Ένας Σαφής Στρατηγικός Ενεργειακός Σχεδιασμός
Του Κωστή Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου
Τρι, 24 Απριλίου 2012 - 07:35
Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για «ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια», καθώς και οι «Προτεραιότητες για τις ενεργειακές υποδομές για το 2020 και μετά» είναι ήδη σε ισχύ. Η σχετική ανακοίνωση για την «Ενέργεια 2020» επικεντρώνεται σε πέντε προτεραιότητες. Υλοποίηση μιας ενεργειακό αποδοτικής Ευρώπης. Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Προστασία των καταναλωτών και επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας. Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και Ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για «ανταγωνιστική, αειφόρο και ασφαλή ενέργεια», καθώς και οι «Προτεραιότητες για τις ενεργειακές υποδομές για το 2020 και μετά» είναι ήδη σε ισχύ. Η σχετική ανακοίνωση για την «Ενέργεια 2020» επικεντρώνεται σε πέντε προτεραιότητες. Υλοποίηση μιας ενεργειακό αποδοτικής Ευρώπης. Δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς ενέργειας. Προστασία των καταναλωτών και επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας. Επέκταση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ενεργειακή τεχνολογία και Ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας με Βάση τη σχετική Οδηγία, ο στόχος για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005 και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθόριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. Η προηγούμενη Κυβέρνηση, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές, δυστυχώς όμως χωρίς να παρουσιάσει σχέδιο σχετικά με το πώς και με τι κόστος, θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί μέχρι το 2020. Μόλις πρόσφατα, και μετά από δύο χρόνια εκκλήσεων μας, παρουσιάστηκε ένα κείμενο εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού με σενάρια, το οποίο αποτελεί ένα πρώτο βήμα. σίγουρα όμως χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας.

Για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις υποχρεώσεις της, απαιτείται σαφής στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασμός σε εθνικό και τοπικό επίπεδο με συνετή και περιβαλλοντικό ασφαλή χρήση πόρων, τεχνολογίας και οικονομικών κινήτρων, προκειμένου να εξασφαλίζονται οε βάθος χρόνου, επαρκείς ποσότητες ενέργειας, σε προσιτές τιμές Ειδικά την περίοδο αυτή. το κόστος της ενέργειας δεν θα πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό ή τη βιωσιμότητα παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να αποδίδεται στις ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Η σημερινή οικονομική και ενεργειακή κατάσταση, δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό Η ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα είναι έντονη και με αυξανόμενη τάση Η ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζει σημαντική γεωγραφική ανισορροπία δεδομένου ότι οι μεγάλες μονάδες παραγωγής βρίσκονται βόρεια, ενώ η μεγάλη κατανάλωση στα νότια της χώρας Ο ρυθμός απελευθέρωσης είναι βραδύς και απουσιάζουν επενδύσεις σε μονάδες νέας γενιάς, ή τα δίκτυα Η διείσδυση των ΑΠΕ αντιμετωπίζει ακόμη προβλήματα, ενώ δεν έχει αποδοθεί η απαιτούμενη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ως Νέα Δημοκρατία, υπερψηφίσαμε για παράδειγμα το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ», όμως τονίσαμε πως πρέπει να ενταχθεί στο συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό και πως θα λειτουργήσει προς όφελος της Ελλάδας μόνο εφόσον διευκρινιστούν κρίσιμα θέματα, όπως η σχέση επενδυτή και αγοραστή, η διαθεσιμότητα της γης. ή η αναβάθμιση των δικτύων.

Σε μια εποχή που γίνεται παράλληλα μια διεξοδική συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και το εάν και ηώς το επερχόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να συνδέεται και με περιβαλλοντικούς στόχους, είναι βέβαιο πως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. προσαρμοσμένο όμως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μιας δύσκολης -ιδίως για τη χώρα μας- πορείας, από την ύφεση προς την ανάκαμψη.

Διαβάστε ακόμα