Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας εξέδωσε θετική απόφαση όσον αφορά την περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι απομακρύνονται όλα τα εμπόδια για την υλοποίηση του έργου, αλλά θα επιτρέψει στην διαδικασία να προχωρήσει και να ξεφύγει από το στάδιο αυτό, όπου βρισκόταν κολλημένη φέτος.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας εξέδωσε θετική απόφαση όσον αφορά την περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι απομακρύνονται όλα τα εμπόδια για την υλοποίηση του έργου, αλλά θα επιτρέψει στην διαδικασία να προχωρήσει και να ξεφύγει από το στάδιο αυτό, όπου βρισκόταν κολλημένη φέτος.

Το σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας με τον τρόπο αυτό δείχνει ότι δεν έχει ξεγράψει εντελώς το σχέδιο για τον Μπουργκάς, διότι σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, το έργο θα ήταν ουσιαστικά νεκρό.

Η απόφαση του υπουργείου δημοσιεύτηκε το βράδυ της Πέμπτης και αναφέρει τα εξής:

«Η απόφαση της αρμόδιας αρχής είναι ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει αναλύσει τους κινδύνους για το περιβάλλον, τους οποίους το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να λάβει υπόψη για την υλοποίηση η μη υλοποίηση του έργου στο βουλγαρικό έδαφος. Με βάση τον κανόνα αυτό, μπορούμε να προχωρήσουμε με τη διαδικασία έγκρισης μέσα από δημόσιες ακροάσεις στις εκάστοτε περιοχές της Βουλγαρίας, κάτι που εμπίπτει στην ευθύνη της επιχείρησης».

Επίσης, το υπουργείο απέστειλε επιστολή στην κοινοπραξία Trans Balkan Pipeline, με οδηγίες για τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, η κοινοπραξία θα δημοσιεύσει τα στοιχεία που αφορούν το έργο και θα διοργανώσει συναντήσεις με τις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.

Τέλος, το βουλγαρικό υπουργείο εξήγησε ότι οι ακροάσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα σε Ελλάδα και Βουλγαρία, εφόσον οι αρμόδιες αρχές συμφωνήσουν να δημοσιεύσουν όλα τα στοιχεία στο κοινό.