Με τον …αραμπά μοιράζονται τα τελευταία χρόνια τα ανταποδοτικά ωφελήματα στους δήμους, στους οποίους χωροθετούνται έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι καθυστερεί και ο επιμερισμός του ειδικού τέλους στους δικαιούχους, ενώ εκκρεμούν και τα ποσά που δικαιούνται ΟΤΑ από προηγούμενα χρόνια

Έτσι, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ προσπαθεί πλέον να ξεμπλοκάρει το ζήτημα και αναζητεί  νέα μεθοδολογία για τους υπολογισμούς και μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η απόφαση του ΥΠΕΝ για τον επιμερισμό του ειδικού τέλους ΑΠΕ προς τους ΟΤΑ για τα έτη 2021 και  2022, πήρε ΦΕΚ στις 31 Δεκεμβρίου 2023, δηλαδή με  δύο και τρία χρόνια καθυστέρηση. Αντιστοίχως, η αποφαση για τον επιμερισμό του τέλους ΑΠΕ για το έτος 2020, δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2023. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από κάθε επενδυτή ΑΠΕ (εκτός των παραγωγων   από φωτοβολταϊκά σε κτίρια και των αυτοπαραγωγών - παρακρατειται το 3% επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κονδύλια που συγκεντρωνονται  αποδίδονται στους οικιακούς καταναλωτές της περιοχής μέσω των λογαριασμών ρεύματος και το υπόλοιπο ποσό  στους ΟΤΑ για την  αξιοποίησή του σε περιβαλλοντικές δράσεις, έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης.

Για την ώρα μένει να διευθετηθουν οι καταβολές για το 2023. Η  διαδικασία σήμερα προβλέπει ότι το ΥΠΕΝ στέλνει στον ΔΕΔΔΗΕ τη λίστα με τους δικαιούχους ΟΤΑ και έπειτα ο Διαχειριστής αφού προσδιορίσει τους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές, κάνει  τον υπολογισμό των ποσών και αναρτά στην ιστοσελίδα του το πίνακα με τους αριθμούς της κάθε ενεργούς σύνδεσης, τον οποίο γνωστοποιεί στους οικείους Δήμους. Μετά  αναρτά στην ιστοσελίδα του τον τελικό πίνακα με τους αριθμούς παροχής τους, ενημερώνει τους Δήμους και αποστέλλει τον σχετικό πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Δημοτική Κοινότητα και Δήμο) στο ΥΠΕΝ.
 
Το πρόβλημα δημιουργήθηκε έπειτα από τις αλλαγές που εγιναν στη διαδικασία, μετά τη ψήφιση του νόμου 4964/2022, οπότε και καθιερώθηκε η ανάγκη σύστασης στο ΥΠΕΝ μιας Επιτροπής Επιμερισμού του ειδικού τέλους, η οποία και θα υποβάλει σχετική εισήγηση στον υπουργό για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό του στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί. 

Ειδικά για τα θαλάσσια αιολικά, το καθεστώς σχεδιάζεται να είναι είναι διαφορετικό απ’ ότι στα χερσαία. Ο νόμος για τα offshore πάρκα δεν αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό, αφήνοντας περιθώριο για πολύ πιο μεγάλα ανταποδοτικά από τον επενδυτή, τα οποια μπορει να αφορουν και την κατασκευη εργων που έχει ανάγκη μια τοπική κοινωνία. Τα οφέλη ενδέχεται  να περιλαμβάνουν από τη δωρεάν παροχή ρεύματος στον δήμο, έως σημαντικές επενδύσεις από μονάδες υγείας,  κέντρα αφαλάτωσης κ.λπ. Στο τραπέζι φυσικά υπάρχει πάντα και η δυνατότητα συμμετοχής του εκάστοτε Δήμου να γίνει ακόμη και εταίρος σε κάποια projects, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό.