Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») θα ανακοινώσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2024, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (https://admieholding.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://helex.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Σχέσεων με Επενδυτές (τηλ. 210 3636936 ή στο [email protected]).