Η εποπτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κινητές αξίες επιβεβαίωσε την Τρίτη τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πότε τα επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να αυτοχαρακτηρίζονται ως "βιώσιμα" χωρίς να κατηγορούνται για "πράσινο ξέπλυμα". Όπως αναφέρει το Reuters, τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έχουν εισρεύσει σε επενδύσεις που προωθούν τα πράσινα θέλγητρά τους, αλλά οι ρυθμιστικές αρχές 

λένε ότι ορισμένα κεφάλαια υπερβάλλουν στους ισχυρισμούς περί βιωσιμότητας.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority -ESMA) δήλωσε ότι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει στο όνομά του οποιαδήποτε λέξη που σχετίζεται με το περιβάλλον, την κοινωνία ή τη βιώσιμη διακυβέρνηση (ESG) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον το 80% των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τους στόχους ESG σύμφωνα με τα δεσμευτικά στοιχεία της δηλωμένης επενδυτικής στρατηγικής του.

Το ελάχιστο όριο είναι σύμφωνο με το σχέδιο καθοδήγησης που η ESMA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Η εποπτική αρχή εγκατέλειψε το αρχικό της σχέδιο για όριο 50% για τα επενδυτικά κεφάλαια που αυτοχαρακτηρίζονται ως βιώσιμα.

Η ESMA δήλωσε ότι αποφάσισε αντ' αυτού να εισαγάγει μια δέσμευση να επενδύει "ουσιαστικά" ανά πάσα στιγμή σε βιώσιμες επενδύσεις, όταν χρησιμοποιεί οποιαδήποτε λέξη σχετική με τη βιωσιμότητα στο όνομα ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Εισήγαγε επίσης μια νέα κατηγορία για τους όρους που σχετίζονται με τη μετάβαση, η οποία περιλαμβάνει επίσης τον κανόνα του ελάχιστου 80%, ώστε να μην τιμωρούνται οι επενδύσεις σε εταιρείες που αντλούν μέρος των εσόδων τους από ορυκτά καύσιμα, προωθώντας έτσι στρατηγικές που αποσκοπούν στη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

"Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να διασφαλιστεί ότι οι επενδυτές προστατεύονται από αβάσιμους ή υπερβολικούς ισχυρισμούς περί βιωσιμότητας στις ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων και να παράσχουν στους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σαφή και μετρήσιμα κριτήρια για να αξιολογούν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν όρους που σχετίζονται με την ESG ή τη βιωσιμότητα στις ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων", αναφέρει η ESMA σε ανακοίνωσή της.

Οι διαχειριστές υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν περίπου εννέα μήνες για να συμμορφωθούν, ενώ τα νέα αμοιβαία κεφάλαια θα πρέπει να συμμορφωθούν νωρίτερα.

Τέλος η Βρετανία, η οποία βρίσκεται πλέον εκτός της ΕΕ, θα εισαγάγει από τα τέλη Μαΐου τον πρώτο ειδικό κανόνα για την επισήμανση για την καταπολέμηση του "πράσινου ξεπλύματος" στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλαμβάνουν επίσης δράση.