Καινοτομίες!

Ανηρτήθη στην «Διαύγεια» το νομοσχέδιο για την ίδρυση του «Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας» Είναι μία καλή πρωτοβουλία, ασχέτως προς το γεγονός ότι θα έπρεπε πρώτα να νοικοκυρευτεί η υπάρχουσα βιομηχανία και μετά να βάλουμε μεγαλεπήβολους στόχους. Ποιος θα υλοποιήσει τα σχέδια του κέντρου, όταν η βιομηχανία μας αδυνατεί να παράγει απλά πυρομαχικά πυροβολικού και φορητών όπλων, ενώ και τα περισσότερα μεταφορικά αεροπλάνα C-130 παραμένουν καθηλωμένα (ίσως να πετούν τρία από τα 14!)

energia.gr
Τετ, 8 Μαΐου 2024 - 14:10

Υπάρχει όμως ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά στην εγκατάσταση του ανωτέρω Κέντρου στο επί της οδού Κολοκοτρώνη, κτήριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από το οποίο θα εκτοπίσει την Διεύθυνση Παροχών και ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού.

Ήδη η ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού έχει αποστείλει εξώδικες διαμαρτυρίες, καταγγέλλει δε ότι στο αίτημα της διοικήσεως του ΜΤΣ για εκπόνηση μελέτης μετεγκαταστάσεως ήλθε ως απάντηση από το στρατιωτικό γραφείο του υφυπουργού Εθνικής Αμύνης, ένα απόρρητο έγγραφο το οποίο διατάσσει την άμεση εκκένωση του ισογείου και του ημιορόφου κτηρίου της οδού Κολοκοτρώνη, καθώς και ενός καταστήματος το οποίο επρόκειτο να εκμισθωθεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η περιουσία του ΜΤΣ ανήκει στους μερισματούχους του. Δεν ανήκει ούτε στο υπουργείο ούτε στην Κυβέρνηση. Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τον Διακλαδικό Κανονισμό Στρατιωτικής Αλληλογραφίας (ΔΚ 0-3/2005), ο χαρακτηρισμός «απόρρητο» δίδεται σε υλικό και πληροφορίες, οι οποίες εάν αποκαλυφθούν σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές στην Εθνική Άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και στα ζωτικά της συμφέροντα. Ποια εθνικά συμφέροντα βλάπτονται λοιπόν, ώστε να δικαιολογείται η διαβάθμιση του «απορρήτου» στην παραγγελία εκκενώσεως του κτηρίου του ΜΤΣ;

Διαβάστε ακόμα