Μία κίνηση-ματ προανήγγειλε η Δανία, με την έναρξη του μεγαλύτερου διαγωνισμού που έχει προκηρύξει ως τώρα για υπεράκτια αιολικά πάρκα. Το δανέζικο δημόσιο θα ελέγχει το 20% σε καθένα από τα έξι συνολικά πάρκα που θα κατασκευαστούν, ενώ οι ιδιώτες επενδυτές θα χρειαστεί να αποπληρώσουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης εντός τριακονταετίας χωρίς να λάβουν καμία κρατική επιχορήγηση

Τα έξι αιολικά πάρκα οφείλουν να έχουν τουλάχιστον 6 GW συνολικής ισχύος, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα να αγγίξουν και τα 10 GW.

Τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, οπότε η Δανία στοχεύει να έχει μειώσει κατά 70% τις εκπομπές άνθρακα σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Σε συνδυασμό με τα 2,7 GW υφιστάμενης εγκατεστημένης ισχύος σε υπεράκτια αιολική ενέργεια, τα νέα αυτά πάρκα θα υπερκαλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες της Δανίας και το πλεόνασμα θα μπορεί ενδεχομένως να εξαχθεί σε γειτονικά κράτη. Οι εξαγωγές θα μπορούσαν να επιταχύνουν και τον χρονικό ορίζοντα απόσβεσης μίας τέτοιας επένδυσης, καθώς η εγκατάσταση 1 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας κοστίζει περί τα 2,1 δις ευρώ.


Δανία (χάρτης): Με μπλε απεικονίζονται οι τοποθεσίες των υφιστάμενων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενώ με κίτρινο αυτές του νέου διαγωνισμού

Υπενθυμίζεται ότι η αιολική ενέργεια αποτελεί και ένα από τα ζητούμενα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, καθώς σε αντίθεση με την ηλιακή ενέργεια, η αιολική δεν έχει «ώρες αιχμής» που εκμηδενίζουν τις τιμές. Παράλληλα, χάρη στη μοναδική γεωμορφολογία της, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, τόσο λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο και λόγω των βαθιών θαλασσών που βοηθούν τις συγκεκριμένες κατασκευές.