Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε πάλι πτωτικά το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 162 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1 Απριλίου και 7 Απριλίου 2024 ανήλθε στα €52,45/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,89% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται

στα €119,83/MWh και στα -€0,01/MWh αντιστοίχως. Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (3/4) φτάνοντας τα €69,44/MWh.

         

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, όσο μπαίνουμε στην άνοιξη και τα φορτία υποχωρούν σε όλη την Ευρώπη, τόσο η ενισχυμένη εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ κάνει ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία της, ασκώντας καθοδικές πιέσεις στις τιμές των Χρηματιστηρίων Ενέργειας, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 842 GWh, καταγράφοντας πτώση 1%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 34 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 973 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (132 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 61 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 54%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 429 GWh, μειωμένη κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 38 GWh (+5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 260 GWh καλύπτοντας το 32% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 53 GWh είχε συνεισφορά 7% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.