Σκόπελοι

Ωραία είναι τα σχέδια για την επαναβιομηχάνιση της χώρας, μόνο που θα αποβούν αναποτελεσματικά, αφού δεν αίρουν τις ουσιώδες αιτίες που οδήγησαν στην αποβιομηχάνιση. Πάνω από 73 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν μέσω του προγράμματος «Έξυπνη Μεταποίησις» για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων που θα θελήσουν να ενισχύσουν τις υποδομές τους, εντάσσοντας σε αυτές τεχνολογίες αιχμής. Δεν γίνεται έτσι επαναβιομηχάνισις

energia.gr
Παρ, 5 Απριλίου 2024 - 15:57

Διότι η Ελλάς παραμένει χώρα εχθρική προς την επιχειρηματικότητα. Πριν φθάσει μια επιχείρηση στην ανάγκη ενισχύσεως των υποδομών της, θα πρέπει να ξεπεράσεις τους σκοπέλους της γραφειοκρατίας, η οποία παραμένει ο σημαντικώτερος ανασταλτικός παράγων για την ανάπτυξη της χώρας. Ακολουθεί το άδικο φορολογικό σύστημα, το οποί απαιτεί από τον επιχειρηματία να αρχίσει να πληρώνει το Κράτος, πριν καν εισπράξει το πρώτο ευρώ. Σε κάθε βήμα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζει την καχυποψία του εκάστοτε «αρμοδίου», ο οποίος ορθώνει εμπόδια, είτε από τυπολατρία είτε ακόμη και από ιδιοτελή κίνητρα. Ας εκλογικευθεί λοιπόν πρώτα το Κράτος και μετά συζητάμε για εταιρείες με δυνατότητα να ενσωματώσουν τεχνολογίες αιχμής.

Διαβάστε ακόμα