Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) κινήθηκε πτωτικά το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας χαμηλό 4 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό

διάστημα μεταξύ 11 Μαρτίου και 17 Μαρτίου 2024 ανήλθε στα €70,31/MWh, δηλαδή μειωμένη σε ποσοστιαία βάση κατά 6,91% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €122,01/MWh και στα €9,86/MWh αντιστοίχως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (13/3) φτάνοντας τα €77,70/MWh.          

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προκάλεσαν πτώση της ζήτησης σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ, άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 897 GWh, καταγράφοντας πτώση 3,5%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 191 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,040 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (143 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 58 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 47%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 405 GWh, αυξημένη κατά 8,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 48 GWh (+7% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 367 GWh καλύπτοντας το 43% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 2 GWh είχε μηδενική συνεισφορά στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.