Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε νέα άνοδο το περασμένο επταήμερο, καταγράφοντας υψηλό 5 εβδομάδων, σύμφωνα με το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), που επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η μέση ΤΕΑ στο χρονικό διάστημα μεταξύ 4 Μαρτίου και 10 Μαρτίου 2024 ανήλθε στα €75,53/MWh, δηλαδή αυξημένη σε ποσοστιαία βάση κατά 3,44% από τη μέση ΤΕΑ της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας, με τη μέγιστη και την ελάχιστη ΤΕΑ να διαμορφώνονται στα €122,46/MWh και στα €2,23/MWh αντιστοίχως. 

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η υψηλότερη μέση ΤΕΑ, ανά ημέρα, που καταγράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα, επετεύχθη την περασμένη Τετάρτη (6/3) φτάνοντας τα €81,58/MWh.          

 

Σύμφωνα με ανάλυση του ΙΕΝΕ, η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 929 GWh καταγράφοντας άνοδο 1%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 59 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,055 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (126 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 53 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 42%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 373 GWh, αυξημένη κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 5% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 45 GWh (+11% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 352 GWh καλύπτοντας το 40% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 53 GWh είχε συνεισφορά 6% στο εβδομαδιαίο μίγμα της αγοράς επόμενης ημέρας.