Συνολικά 24 εταιρείες έχουν προκριθεί για τον πέμπτο γύρο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (NREP), υπό την ηγεσία και την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Συγκεκριμένα, η Saudi Power Procurement Company (SPPC) έδωσε στη δημοσιότητα τον κατάλογο των εταιρειών, ο οποίος περιλαμβάνει

τις EDF Renouvelables, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Marubeni, Samsung C&T Corporation, TotalEnergies Renewables και Power Construction Corporation of China.

Η συνδυασμένη δυναμικότητα του 5ου γύρου είναι 3700MW και αποτελείται από τέσσερα ηλιακά έργα. Πρόκειται για το έργο Al Sadawi ισχύος 2000MW, το έργο Al Masa'a ισχύος 1000MW, το έργο Al Henakiyah 2 ισχύος 400MW και το έργο Rabigh 2 ισχύος 300MW.

Υπό την ηγεσία και την εποπτεία του Υπουργείου Ενέργειας, το NREP στοχεύει στη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Σαουδικής Αραβίας, ώστε να επιτευχθεί το 50% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030.