Η Barclays, ο μεγαλύτερος δανειστής της Βρετανίας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε στο Reuters ότι θα σταματήσει την άμεση χρηματοδότηση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα περιορίσει ευρύτερα τη χορήγηση δανείων σε ενεργειακές εταιρείες που επεκτείνουν την παραγωγή ορυκτών καυσίμων. Οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση έργων δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές της,

δεδομένου του περιορισμένου μεριδίου αγοράς που κατέχει. Η τράπεζα δεν συγκαταλέγεται στις 15 μεγαλύτερες τράπεζες χρηματοδότησης έργων παγκοσμίως και οι περισσότερες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει παρόμοιους περιορισμούς.

Από το 2025, η τράπεζα θα περιορίσει την ευρύτερη χρηματοδότηση σε μη διαφοροποιημένες εταιρείες, όπως οι αμιγείς εταιρείες εξερεύνησης, εάν πάνω από το 10% των δαπανών τους κατευθύνεται προς την επέκταση της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

Η επικεφαλής του ομίλου της Barclays για τη βιωσιμότητα Laura Barlow δήλωσε ότι η νέα πολιτική αποτελεί μέρος της δέσμευσής της να μειώσει τις εκπομπές που συνδέονται με τον δανεισμό της τράπεζας και να ενισχύσει τη χρηματοδότηση σε πιο πράσινες εναλλακτικές λύσεις.

"Πρόκειται για την ενίσχυση της εστίασής μας στην ενεργειακή μετάβαση", δήλωσε η Barlow.

Η Barlow δήλωσε ότι οι υφιστάμενοι πελάτες του τομέα της ενέργειας upstream που υπερβαίνουν το όριο του 10% θα περάσουν από μια ενισχυμένη διαδικασία εποπτείας που θα εξετάζει επίσης τις επενδύσεις του πελάτη στην απαλλαγή από τον άνθρακα.

"Δεν θα αποτελεί κόκκινη γραμμή, αλλά ... θα ενημερώνει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου", δήλωσε ο Barlow.

Η Barclays προστίθεται σε τράπεζες όπως η HSBC και η BNP Paribas που περιορίζουν τον δανεισμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ δεσμεύονται να αυξήσουν τη χρηματοδότηση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να συμβάλουν στην ανάσχεση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στοχεύοντας σε δανεισμό ύψους 1 τρισ. δολαρίων μέχρι το 2030.