Η Νορβηγική Deep Wind Offshore, υπέβαλλε αίτηση εκχώρησης αδείας για την κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιου αιολικού πάρκου στα ανοικτά της νότιας ακτής της Σουηδίας. Το αιολικό πάρκο Olof Skötkonung θα τοποθετηθεί στον κόλπο της Βοθνίας, βορειοανατολικά των κομητειών Gävleborg και Uppsala και θα περιλαμβάνει 70 ανεμογεννήτριες. Το σχεδιαζόμενο έργο εκτιμάται ότι θα μπορεί να παράγει περίπου 7,5 TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως,

ικανής να καλύπτει μεγάλα τμήματα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Gävleborg και της κομητείας Ουψάλα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του αιολικού πάρκου μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση των ρύπων στην περιοχή. Συνολικά, το πάρκο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μειωμένες εκπομπές άνθρακα κατά 3,2 εκατομμύρια τόνους, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των εκπομπών από τη βιομηχανία, τα απόβλητα και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή, είπε ο κατασκευαστής.

«Η Deep Wind Offshore βλέπει μεγάλες δυνατότητες για υπεράκτια αιολική ενέργεια στη Σουηδία. Τα τελευταία δύο χρόνια εργαζόμαστε σε δύο τομείς και η υποβολή της αίτησης είναι πραγματικά ένα ορόσημο για την εταιρεία», δήλωσε ο Knut Vassbotn, Διευθύνων Σύμβουλος της Deep Wind Offshore.

Αυτή την περίοδο η Deep Wind Offshore, συνεργάζεται με την bp για έργα στη Νότια Κορέα και την EDF Renewables για έργα στη Νορβηγία. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 10 GW – συμπεριλαμβανομένων 2 GW υπό αποκλειστική ανάπτυξη στη Νότια Κορέα.