Προσφορές από 13 αξιόπιστους διεθνείς προμηθευτές για συνολικό όγκο 9,13 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm), ως απάντηση στη συνολική ευρωπαϊκή ζήτηση 10,06 bcm, συγκέντρωσε ο τέταρτος διαγωνισμός για την κοινή αγορά φυσικού αερίου στο πλαίσιο της Ενεργειακής Πλατφόρμας της ΕΕ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, με βάση τους προσφερόμενους όγκους, ο μηχανισμός AggregateEU ​​αντιστοίχισε 7,35 bcm συνολικής ζήτησης με σχετικές προσφορές.

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί για τα αντίστοιχα αποτελέσματα και θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν συμβατικές διαπραγματεύσεις για το φυσικό αέριο που θα παραδοθεί μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Μαρτίου 2025. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται απευθείας μεταξύ των μερών εκτός του μηχανισμού AggregateEU​.

Επιτυχημένοι οι πρώτοι γύροι

Οι Βρυξέλλες υιοθέτησαν αυτό το «ενεργειακό εργαλείο» ώστε να βοηθήσουν στην πλήρωση των χώρων αποθήκευσης ενόψει του χειμώνα,  και να συνδυάσουν την επιρροή των χωρών της ΕΕ στην αγορά, αντί να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στις παγκόσμιες αγορές,  κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει τις τιμές του φυσικού αερίου.

Παρά τον αρχικό σκεπτικισμό από παράγοντες της αγοράς σχετικά με το εάν οι εταιρείες θα χρησιμοποιούσαν τελικά την πλατφόρμα AggragateEU, οι πρώτοι διαγωνισμοί ξεπέρασαν κατά πολύ τον αρχικό στόχο για από κοινού αγορά περίπου 13,5 δισ. κυβικών μέτρων καυσίμου.

Με ολοκληρωμένους του τέσσερις γύρους, ένας συνδυασμένος όγκος 42,13 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων συνολικής ευρωπαϊκής ζήτησης φυσικού αερίου συνδυάστηκε με προσφορές αξιόπιστων προμηθευτών .

Η Ενεργειακή Πλατφόρμα της ΕΕ, η οποία εισήχθη τον Απρίλιο του 2023, απέδειξε την ικανότητα της ΕΕ να χρησιμοποιεί το συλλογικό της βάρος για να εξασφαλίσει αξιόπιστους εφοδιασμούς φυσικού αερίου από διεθνείς εταίρους και να κάνει τον ενεργειακό μας εφοδιασμό πιο διαφοροποιημένο.

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα στο Συμβούλιο την παράταση κατά 12 μήνες της νομικής βάσης για τη συγκέντρωση της ζήτησης και το κοινό σύστημα αγοράς φυσικού αερίου παράλληλα με άλλα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν πέρυσι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ως πρόσθετη διασφάλιση εν μέσω στενών παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

(από ot.gr)