Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Η Ιταλία διέθεσε 200MW ηλιακής φωτοβολταϊκής ισχύος στην 11η δημοπρασία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού διαχείρισης ενέργειας GSE. Η δημοπρασία χωρίστηκε σε διάφορες κατηγορίες με έργα έως 1MW και έργα άνω του 1MW. Στα μικρότερα έργα ανατέθηκαν 30,5MW φωτοβολταϊκών στην ομάδα Α μαζί με 18,1MW μόνο φωτοβολταϊκών στην ομάδα Α-2, με 39 και 26 έργα αντίστοιχα.

Η συνολική χωρητικότητα που διατέθηκε για έργα κάτω του 1MW ήταν 435,5MW και έλαβε μόνο 64,9MW αιτήσεων σε σύνολο 95 έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στην υψηλότερη κατηγορία - που είναι τα ηλιακά ή χερσαία αιολικά έργα δυναμικότητας άνω του 1MW - ανατέθηκαν 368,2MW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα 1,2GW που διατέθηκαν για αυτήν, εκ των οποίων λιγότερα από τα μισά (154,4MW) προς τα ηλιακά φωτοβολταϊκά έργα, παρά το γεγονός ότι ανατέθηκαν περισσότερα έργα σε σύγκριση με τα αιολικά, με 16 ηλιακά φωτοβολταϊκά έναντι πέντε χερσαίων αιολικών.

Επιπλέον, η ηλιακή φωτοβολταϊκή ισχύς που κατακυρώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της δημοπρασίας παραμένει χαμηλότερη από εκείνη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία κατέληξε στην κατανομή περισσότερων από 262MW για ηλιακά φωτοβολταϊκά.

Τα έργα που ανατέθηκαν είναι διάσπαρτα σε όλη την Ιταλία, μεταξύ άλλων στη Σικελία, την Εμίλια-Ρομάνια, τη Σαρδηνία, την Απουλία ή την Καλαβρία.