Η Iberdrola οριστικοποίησε τις λεπτομέρειες της στρατηγικής συμμαχίας της με το κρατικό ταμείο της Νορβηγίας, το οποίο διαχειρίζεται η Norges Bank Investment Management, για τη συνεπένδυση σε 1265MW νέας δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ισπανία. Αυτό θα περιλαμβάνει 20% αιολική και 80% ηλιακή ενέργεια. Και οι δύο εταιρείες ενημέρωσαν την Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι έχουν λάβει όλες

τις νομικές εγκρίσεις για την πραγματοποίηση της σύμπραξης. Η στρατηγική συμμαχία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της απεξάρτησης από τον άνθρακα στην Ισπανία και θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες στο μέλλον. Η Iberdrola θα έχει πλειοψηφικό μερίδιο 51% στα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η αποτίμηση του 100% αυτού του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Η Iberdrola θα ελέγχει και θα διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία, παρέχοντας υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης και άλλες εταιρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες εργάζονται ήδη για την επέκταση της συνεργασίας με περισσότερα από 500 επιπλέον MW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Από τα 1.265 MW, τα 137 MW είναι σε λειτουργία στην Καστίλλη-Λα Μάντσα και την Αραγονία (φωτογραφία), ενώ τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αυτές οι τοποθεσίες βρίσκονται στην Ανδαλουσία (358MW), την Εξτρεμαδούρα (343MW), την Αραγονία (175MW), την Καστίλλη και Λεόν (102MW), τη Μαδρίτη (55MW), τη Μούρθια (50MW) και την Καστίλλη-Λα Μάντσα (45MW). Αυτό το χαρτοφυλάκιο θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ισοδύναμες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια περισσότερων από 700.000 κατοικιών κάθε χρόνο.