Την Δευτέρα 29 Μάιου η Revoil γιόρτασε τα 28ά γενέθλιά της στο Ble Pavillon, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της επιτυχίας της. Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της επετείου είναι οι εργαζόμενοι που αποτελούν τον πυρήνα της Revoil, καθώς η εταιρεία δίνει μεγάλη σημασία στη συμβολή τους στην επιτυχία της. Εδώ και αρκετά χρόνια, η διοίκηση της Revoil έχει προχωρήσει σε μια σταδιακή διοικητική αναδιοργάνωση, αξιοποιώντας

συνεχώς την εκπαίδευση και την ενημέρωση του προσωπικού, καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Αυτές οι ενέργειες έχουν οδηγήσει σε ένα νέο, ευέλικτο οργανωτικό σχήμα που ενισχύει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και δίνει έμφαση στην ομαδική εργασία.

Οι αξίες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις στη Revoil βασίζονται στον σεβασμό, την ακεραιότητα, την ομαδικότητα και τη διαρκή εγρήγορση. Η εταιρεία θεωρεί τους εργαζόμενους της ως το πολυτιμότερο κεφάλαιο και αναγνωρίζει τη σημασία της συνεισφοράς τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες της και στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Η επέτειος των 28 χρόνων αποτελεί μια ευκαιρία για τη Revoil να ευχαριστήσει το προσωπικό της για την συμμετοχή τους στην επιτυχία της εταιρείας. H εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των μελών της ομάδας της, καθώς αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι είναι ο κινητήριος μοχλός για την περαιτέρω επιτυχία και την εξέλιξη της Revoil.