Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Μικρή θα είναι η επίπτωση στη ΔΕΗ από την επίδοση που σημείωσε για τη μείωση των εκπομπών CO2 έναντι του στόχου που είχε τεθεί στις ομολογίες βιωσιμότητας (SLB), όπως επισημαίνει ο μεγάλος χρηματοοικονομικός οίκος Fitch σε report που εξέδωσε μετά την δημοσιοποίηση της έκθεση απόδοσης

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ μείωσε στο τέλος του 2022 έναντι του 2019 κατά 36% τις εκπομπές CO2 έναντι στόχου 40%. Το αποτέλεσμα είναι να αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης το κουπόνι στη δόση πληρωμής του Οκτωβρίου 2023.

Η Fitch

Ειδικότερα, ο διεθνής χρηματοοικονομικός οίκος αναφέρει στο report πως η εξέλιξη αυτή «δεν θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη βάση των ομολογιούχων και στην τιμολόγησή του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά, παρόλο που τα funds που τοποθετούνται με βάση τα κριτήρια ESG κατέχουν το 60% των ομολογιών».

Η Fitch αιτιολογεί το προαναφερόμενο στο ό,τι «τα funds θα συνυπολογίσουν στη λήψη των αποφάσεών τους το ό,τι η αποτυχία επίτευξης του στόχου δεν σχετίζεται με τις λειτουργικές επιδόσεις της ΔΕΗ, την αλλαγή στρατηγικής ή την αποδυνάμωση της εστίασής της στη βιωσιμότητα».

Επενδύσεις σε ΑΠΕ

Σύμφωνα επίσης με το διεθνή χρηματοοικονομικό οίκο η ΔΕΗ έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να ενισχύσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, βοηθώντας την να προχωρήσει προς τον στόχο της απαλλαγής από πηγές εκπομπών CO2».