Διασφαλισμένη πορεία ισχυρής ανάπτυξης για το 2023 προεξοφλεί για τη Cenergy Holdings το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της στο τέλος του 2022 που ξεπέρασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ

Στα αποτελέσματα του 2022 που ανακοίνωσε χθες η εταιρεία, αποτυπώνεται αφενός η ισχυρή κερδοφορία και η δυναμική ανάπτυξης της Hellenic Cables και αφετέρου η ανάκαμψη της «Σωληνουργεία Κορίνθου» που επανήλθε στην κερδοφορία.

Το 2022, η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τις βελτιωμένες συνθήκες στην ενέργεια, καθώς η μεν ζήτηση για σωλήνες χάλυβα ανέκαμψε, ενώ ο κλάδος καλωδίων αναπτύχθηκε περαιτέρω τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν το 2022 σε 1,43 δισ. ευρώ (35% αύξηση σε ετήσια βάση), ενώ η λειτουργική κερδοφορία έφτασε σε ιστορικά υψηλά, με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 137 εκατ. ευρώ (31% αύξηση σε ετήσια βάση) και βασικό μοχλό την αποτελεσματική υλοποίηση νέων ενεργειακών έργων. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ έναντι 30,5 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 60 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ το 2021. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 174 εκατ. ευρώ λόγω αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. To Δ.Σ. της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Στον κλάδο καλωδίων, τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2022 ήταν η υψηλή χρησιμοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής, το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, και η επιτυχής εκτέλεση των ενεργειακών έργων υψηλών προδιαγραφών. Οι πωλήσεις στον κλάδο καλωδίων ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ (+17% σε ετήσια βάση). Ο κλάδος ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το όριο των 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο EBITDA τα οποία διαμορφώθηκαν στα 108,5 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένα κατά 19,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Στα 49,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη, έναντι 37,2 εκατ. ευρώ το 2021.

Επειτα από δύο χρόνια πρωτοφανούς αβεβαιότητας στην αγορά ενέργειας, το 2022 αποδείχθηκε έτος ανάκαμψης για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, καθώς το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019 και ανήλθε στα 28 εκατ. ευρώ. Η σημαντική ανάκαμψη της αγοράς ενέργειας το 2022 και μια σειρά σημαντικών έργων οδήγησαν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, που είναι νέο ρεκόρ για τον κλάδο. Οι πωλήσεις στον κλάδο σωλήνων χάλυβα διπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ έναντι 230 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ ο κλάδος επανήλθε στην κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,9 εκατ. ευρώ το 2021. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του κλάδου σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 670 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2018.

«Ο κλάδος καλωδίων παρέμεινε ο βασικός πυρήνας της κερδοφορίας του ομίλου, καθώς τόσο ο τομέας των έργων όσο και αυτός των προϊόντων διατηρούν την ισχυρή δυναμική τους, ενώ η “Σωληνουργεία Κορίνθου” επανήλθε στην κερδοφορία, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξή της στο προσεχές μέλλον», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings Αλέξης Αλεξίου, χαρακτηρίζοντας ορόσημο για την εταιρεία το νέο ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο. «Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων, που ξεκινάει το 2023, επιδιώκουμε να απαντήσουμε δυναμικά στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών μας, και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σταθερή ανάπτυξη και επαρκή κερδοφορία, τόνισε ο κ. Αλεξίου.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ")