Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Ο Επιθεωρητής του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους (ΓΛΚ) Γεώργιος Ι. Μπούτος διεξήγαγε, μαζί με τρεις υπαλλήλους του ΓΛΚ, οικονομικό έλεγχο σ’ ένα τυχαίο δείγμα εκ των χιλίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώρας, το 2001 και διεπίστωσε σωρείαν διοικητικών και οικονομικών σκανδάλων. Εάν οι παρατυπίες αυτές αφορούσαν τους διορισμούς,την μισθοδοσία και τις πρόσθετες αμοιβές του συνόλου των λειτουργούντων στην χώρα ΙΕΚ, θα επρόκειτο για την διασπάθιση μεγάλων ποσών, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από Ευρωπαϊκούς πόρους

Το πρόβλημα δεν είναι μόνον οικονομικό αλλά πρωτίστως πολιτικό.

Από την συνταχθείσα έκθεση προκύπτει ότι κατά την προηγηθείσα του ελέγχου 5ετία (της εναρέτου κυβερνήσεως Σημίτη) σημειώθη «οργασμός σεμιναρίων επιμορφώσεως των… ‘εκπαιδευτών’ δημοσίων ΙΕΚ», όχι ανεξόδως μέσω του εν Αθήναις Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοικήσεως αλλά από ιδιωτικές εταιρίες σε διάφορα Τουριστικά κέντρα όπως η Πορταριά του Πηλίου, οι Δελφοί, η Κέρκυρα κ.ά. Ίσως διά να υπάρχει το «τερπνόν μετά του ωφελίμου» διδασκόντων και διδασκομένων.

Τα σεμινάρια όμως απεδείχθησαν πολυδάπανα (2,3 εκατομ. ευρώ ή 786 εκατομ. δρχ. τότε.) και προφανώς άνευ του προσδοκωμένου αναποτελέσματος ,καθώς εις αυτά  «δίδαξαν» άσχετοι με το γνωστικό αντικείμενο. Δηλαδή  «συνεργάτες», χωρίς να διαθέτουν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, δίχως να ευρίσκονται καν στην αίθουσα διδασκαλίας και σ’ ανύπαρκτες ώρες απασχολήσεως.   

Από το δείγμα των εξετασθέντων «εκπαιδευτών» οι 18 από τις 20 περιπτώσεις αφορούσαν άσχετες ειδικότητες, αφού εστερούντο των απαραιτήτων γνώσεων, πολλές των οποίων ήσαν πανεπιστημιακού επιπέδου ενώ οι εξετασθέντες είχαν μόνον απολυτήριο μέσης εκπαιδεύσεως. Άλλοι ,απλώς απουσίαζαν επί μακρόν στο εξωτερικό αλλά αμοίβοντο κανονικά με «αποζημιώσεις» πολλών εκατοντάδων χιλιάδων δρχ.

Οι σεμινάριοι όμως είχαν το προσόν «ειδικής σχέσεως» με υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα , με στελέχη του Οργανισμού επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως. (ΟΕΕΚ) και της ασυλίας. Οι εκπαιδευτές λχ. «προσθεκτικής οδοντοτεχνίας» , «νοσηλευτού χειρουργείου» , «εφαρμογών  πληροφορικής» έτυχον να είναι σύζυγοι πρώην προέδρων  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνεργάτες βουλευτών ή σύντροφοι στελεχών του ΟΕΕΚ.

Αυτονόητως , οι μετασχόντες των σεμιναρίων «καθηγητές» σήμερα των ΙΕΚ , θα προκάλεσαν  στοματικές ατέλειες σε πάσχοντες ή ακόμη και  θανάτους στο ΕΣΥ ως κι αστοχίες  πληροφορικής σε τομείς της δημοσίας διοικήσεως.

Βέβαια ,πολλοί απόφοιτοι των ΙΕΚ απεδείχθησαν ικανοί επαγγελματίες αλλ’έμαθαν την δουλειά «στου κασίδη το κεφάλι» είτε κοντά σε ιδιώτες οδοντιάτρους, χειρουργούς,  ψηφιακούς, με λάθη και πρόσθετο κόστος. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό.

Ο Ελεγκτής υπέβαλε την έκθεση του στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που ηρνήθη πεισματικά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και στο Συμβούλιο Εφετών, για το ποινικό μέρος της υποθέσεως, το οποίο απάλλαξε τους κατηγορούμενους. Μία σειρά υπουργών Οικονομικών, από το 2003 έως σήμερα, ηρνήθη  την ανάκτηση  των παρανόμων αποζημιώσεων υπέρ του δημοσίου κι «ούτε γάτα ούτε ζημιά»!

Εν τέλει, ο Επιθεωρητής προσέφυγε στις Βρυξέλλες , στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς ( OLAF) αλλά κι εκεί έπεσε «επάνω σε τοίχο». Ηρνήθησαν να επιληφθούν της υποθέσεως, προφασισθέντες την …αναδιοργάνωση της OLAF.

 Εντεύθεν ανακύπτουν δύο ζητήματα: Είναι τόσον διεφθαρμένο το πολιτικό και δικανικόν σύστημα της χώρας μας αλλά και στην «ηνωμένη» Ευρώπη, ώστε να επιτρέπει την κατάχρηση ατιμωρητί των σκοπουμένων κονδυλίων του Ευρωπαίου φορολογουμένου;

Η διαπίστωση αυτή αναζητεί μία απάντηση, διότι εάν  τόσοι Έλληνες και Ευρωπαίοι είναι «διεφθαρμένοι», το σύστημα δεν θα επιβιώσει επί μακρόν. Θα καταρρέυσει κάποια στιγμή όπως λ. χ. το Σοβιετικό το 1989.

Μία άλλη θεωρία υποστηρίζει την άποψη «εάν τα λεφτά δεν τα έπαιρναν τα δικά μας παιδιά, θα τα πάρουν των άλλων». Οι Ευρωπαϊκές αρχές πάλι ενδιαφέρονται δια την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων ώστε ν’ αποφευχθή η ύφεση ή να επιταχυνθή η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιδιώκουν ταύτα ανεξαρτήτως αν τα χρήματα πάνε εκεί που πρέπει ή σε λωποδύτες .

Έτερον εκάτερον, ότι έτσι διαιωνίζεται η διαφθορά, και εξανίστανται οι ευσυνείδητοι δημόσιοι υπάλληλοι.

«Αφού μας τα δίνουν, να μην τα πάρουμε;», διερωτήθη παράγων του κατεστημένου κι ο Θόδωρος εξέδωσε το γνωστό συγχωροχάρτι «Μαζί τα φάγαμε»!