Έρευνα Deloitte: Η Πλειονότητα των Επιχειρήσεων Αύξησε τις Επενδύσεις στη Βιωσιμότητα τον Τελευταίο Χρόνο Εν Μέσω Παγκόσμιας Αβεβαιότητας

Έρευνα Deloitte: Η Πλειονότητα των Επιχειρήσεων Αύξησε τις Επενδύσεις στη Βιωσιμότητα τον Τελευταίο Χρόνο Εν Μέσω Παγκόσμιας Αβεβαιότητας
energia.gr
Σαβ, 4 Φεβρουαρίου 2023 - 11:41
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Το 75% των CxOs απάντησαν ότι οι εταιρείες τους έχουν αυξήσει τις επενδύσεις στη βιωσιμότητα τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 20% δήλωσαν «σημαντική» αύξηση αυτών

Η έκθεση της Deloitte 2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition, υποστηρίζει ότι τα στελέχη C-level (ή CxOs) βλέπουν την κλιματική αλλαγή ως την πιο σημαντική προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις τους εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας. Όταν τους ζητήθηκε να κατατάξουν τα θέματα που πιέζουν περισσότερο τις εταιρείες τους, πολλοί CxOs όρισαν την κλιματική αλλαγή ως ένα «από τα τρία πιο πιεστικά ζητήματα», πιο ψηλά από άλλα επτά, τα οποία περιλαμβάνουν την καινοτομία, τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση ταλέντων και τις προκλήσεις σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα. Μόνο οι οικονομικές προοπτικές κατατάσσονται λίγο υψηλότερα από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, το 75% των CxOs δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους στη βιωσιμότητα τον τελευταίο χρόνο, ενώ περίπου ένα20% είπε ότι τις έχει αυξήσει «σημαντικά».

Περισσότεροι από 2.000 CxOs σε 24 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα της Deloitteπου στόχο έχει να αποτυπώσει τις ανησυχίες και τις δράσεις των επικεφαλής των επιχειρήσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα. Στην έκθεση διατυπώνονται ενδεικτικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των επιχειρήσεων για πράσινη μετάβαση και του αντικτύπου από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να επιταχύνουν την πορεία προς μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα.

«Το ολοένα αυξανόμενοενδιαφέροντων στελεχών για τη βιωσιμότητα κατά το τελευταίο έτος αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν πλέον μόνιμη θέση στην επιχειρηματική ατζέντα. Μέσα σε ένα χρόνο διαρκούς αβεβαιότητας, αναταραχών και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών προκλήσεων, οι CxOs που συμμετείχαν στην έρευνά μας κατατάσσουν την κλιματική αλλαγή ως ένα κορυφαίο ζήτημα», δηλώνει η Κατερίνα Ρόγγα, Principal, Risk Advisory, Climate & Sustainability Services της Deloitte Ελλάδος.«Η πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον απαιτεί σίγουρα χρόνο και επενδύσεις εκ μέρους των επιχειρήσεων, καθώς θα καθοδηγείται από καινοτόμες τεχνολογίες και δημιουργικές προσεγγίσεις. Είναι θετικό και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι CxOs θέτουν τη βιωσιμότητα ως προτεραιότητα και αυξάνουν τις επενδύσεις τους».

Παρά την αυξημένη ανησυχία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επικρατεί αισιοδοξία

Σχεδόν όσοι CxO ερωτήθηκαν, είπαν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή τον τελευταίο χρόνο. ΟιCxOs ανέφεραν «την έλλειψη πόρων/το κόστος» ως το πιο σημαντικό πρόβλημα το οποίο ήδη επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους (46%), ενώ το 45% υπογράμμισε «τα μεταβαλλόμενα πρότυπα κατανάλωσης ή προτιμήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή» και το 43% ανέφερε «τη ρύθμιση των εκπομπών» ως ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις επιχειρήσεις τους. Επίσης,γύρω στο 1/3 των στελεχών είπε ότι η κλιματική αλλαγή επιδρά αρνητικά στη σωματική (37%) και ψυχική (32%) υγεία των εργαζομένων.

Εκτός από τον αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στα ενδιαφερόμενα μέρη τους, το 82% των στελεχών είπανότι έχει επηρεαστεί προσωπικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τον τελευταίο χρόνο, με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται ως το πιο συχνό πρόβλημα, ενώ το 62% δήλωσαν ότι ανησυχούν ή φοβούνται για την κλιματική αλλαγή όλες ή τις περισσότερες φορές.

Παρ’ όλες αυτές τις ανησυχίες, το 78% των ερωτηθέντων είναι «κάπως» ή «εξαιρετικά»αισιόδοξοιότι ο κόσμος θα κάνει ικανοποιητικά βήματα προς την αποφυγή των χειρίστων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ το 84% συμφωνούν/συμφωνούν πολύ ότι η πρόοδος της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί παράλληλα με την επίτευξη των στόχων σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

«Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι οι CxOs πιστεύουν ότι και οι επιχειρήσεις και η παγκόσμια οικονομία μπορούν να συνεχίζουν να αναπτύσσονται μόνο όσο πετυχαίνουν τους στόχους τους σχετικά με το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου», δήλωσε o Δημήτρης Κατσιμπόκης, Partner, Assurance Leader, Deloitte. «Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων θα πρέπει να δείξουν πρώτοιπώς μέσα από την καινοτομία και την εντατικοποίηση των προσπαθειών για προσαρμογή στο κλίμα μπορούν να έχουν διαρκή και μετρήσιμο οικονομικό αντίκτυπο».

Αυξημένες απαιτήσεις για λήψη μέτρων

Η έρευνα της Deloitte διαπιστώνει ότι οι εταιρείες αισθάνονται από όλες τις πλευρές μεγάλη πίεση να αναλάβουν δράσεις για να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το 68% των CxOs δήλωσε ότι αισθάνεται σε μεγάλο έως μέτριο βαθμό πίεση από καθεμία από τις ακόλουθες ομάδες: τη διοίκηση, τις ρυθμιστικές αρχές και την κυβέρνηση, καθώς και τους καταναλωτές και τους πελάτες. Οι εταιρείες αισθάνονται επίσης πίεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές τους (66%), τους υπαλλήλους τους (64%), καθώς και την κοινωνία (64%).

Ο ακτιβισμός των εργαζομένων οδηγεί στην αυξημένη δράση, με περισσότερους από τους μισούς CxOs να υποστηρίζουν ότι η πίεση των εργαζομένων σε θέματα κλιματικής αλλαγής οδήγησε τις επιχειρήσεις στο να αυξήσουν τις δράσεις για τη βιωσιμότητα μέσα στον τελευταίο χρόνο. Οι κανονισμοί επίσης επηρεάζουν - το 65% των CxOs δήλωσε ότι το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον συνέβαλε στο να αυξήσουν οι επιχειρήσεις τις δράσεις σχετικά με το κλίμα τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με την περσινή έκθεση, οιCxOs επέλεξαν την αναγνώριση και φήμη του brand, την ικανοποίηση των πελατών, καθώς και το ηθικό και το well-beingτων εργαζομένων ως 3 από τα 4 κορυφαία οφέλη που αποκομίζουν από τις προσπάθειες των εταιρειών τους για βιωσιμότητα, υποδεικνύοντας ότι πολλοίCxOs βλέπουν τις δράσεις για το κλίμα ως έναν τρόπο για να ενισχύσουν τις σχέσεις των ενδιαφερομένων μερών. Τα οφέλη με τη χαμηλότερη κατάταξη (όλα τα οικονομικά) υποδεικνύουν ότι οιCxOs συνεχίζουν να αγωνίζονται για να καθορίσουν τις πιο μακροπρόθεσμες οικονομικές ευκαιρίες, τις οποίες τα μέτρα για τη βιωσιμότητα δύνανται να προσφέρουν.

Η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν

Οι εταιρείες αναλαμβάνουν δράση: ένα ποσοστό 59% χρησιμοποιεί περισσότερα βιώσιμα υλικά, ένα 59% δηλώνει ότι αυξάνει την αποδοτικότητα από την κατανάλωση ενέργειας, 50% εκπαιδεύει τους εργαζομένους τουσχετικά με την κλιματική αλλαγή και το 49% αναπτύσσει νέα φιλικά προς το κλίμα προϊόντα και υπηρεσίες. Εντείνουν επίσης τις προσπάθειες προσαρμογής στο κλίμα: το 43% αναβαθμίζειή μεταφέρει εγκαταστάσεις για να τις καταστήσει πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, το 40% αγοράζει ασφαλιστική κάλυψη έναντι ακραίων καιρικών κινδύνων και το 36% προσφέρει οικονομική βοήθεια σε εργαζόμενους που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε πέρυσι,οι εταιρείες είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν δράσεις που να αποδεικνύουν ότι έχουν ενσωματώσει τις κλιματικές εκτιμήσεις στην κουλτούρα τους και που προωθούνται από τουςεπικεφαλής τουςγιανα προχωρήσουν στον ουσιαστικό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, το 21% τωνCxOs δήλωσαν ότι οι εταιρείες τους δεν σχεδιάζουν να συνδέσουν την αποζημίωση των ανώτερων στελεχών με την απόδοση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και το 30% δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει να ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση για πρωτοβουλίες για το κλίμα.

Επιπλέον, όταν τέθηκε το ερώτημα για το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ομάδες την κλιματική αλλαγή, μόνο το 29% των CxOs δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι «πολύ» σοβαρός. Σχεδόν το 1/4 των CxOs είπε ότι η δυσκολία υπολογισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εταιρεία τους ήταν το κύριο εμπόδιο για την αύξηση των δράσεων, και περίπου το 1/5θεωρεί εμπόδια το κόστος, καθώς και το ότι εστιάζουν σε πιο βραχυπρόθεσμα ζητήματα.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η στροφή προς τη βιωσιμότητα αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα και στο επιχειρηματικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερα ενθαρρυντική αναφορικά με τον τρόπο σκέψης των στελεχών C-Level, εκείνων δηλαδή που λαμβάνουν αποφάσεις» σημείωσε η Αλήθεια ΔιακάτουPartner, Risk Advisory Leader, Deloitte. «Αυτό σημαίνει ότι αφενός αντιλαμβάνονται το ρίσκο που ενέχει η απραξία απέναντι στην κλιματική αλλαγή τόσο μεσοπρόθεσμα όσο μακροπρόθεσμα και αφετέρου ότι η επένδυση στη βιωσιμότητα δημιουργεί θετικό αντίκτυπο και προστιθέμενη αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζόμενους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι η βιωσιμότητα να γίνει εμπράκτως εμπεδωμένη κουλτούρα προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία».

Προτάσεις για μια ταχύτερη πράσινη μετάβαση

Η έρευνα της Deloitte το 2023 δείχνει ότι οι CxOs πραγματικά πιστεύουν ότι τόσο οι εταιρείες, όσο και η παγκόσμια οικονομία μπορούν να συνεχίσουν να ανακάμπτουν, ενώ παράλληλα να πετυχαίνουν τους στόχους τους για το κλίμα και να μειώνουν τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει προτάσεις για να βοηθήσει τους CxOs να ξεκινήσουν τις προσπάθειες για ταχύτερη πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβάνοντας την ενσωμάτωση των στόχων για το κλίμα στο σύνολο της στρατηγικής και στο σκοπό της επιχείρησής τους, την καλλιέργεια εμπιστοσύνης - υλοποιώντας αξιόπιστες κλιματικές ενέργειες, την ενδυνάμωση του διοικητικού συμβουλίου, την ενθάρρυνση των δράσεων των ενδιαφερομένων μερών, την επένδυση στις τεχνολογίες του σήμερα (και του αύριο) και τη συνεργασία με σκοπό την αλλαγή σε επίπεδο συστήματος.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προτάσεις και τηνέρευνα CxO 2023 της Deloitte, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: deloitte.com/CxOReport

Mεθοδολογία

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα 2.016 στελεχών C-level. Στην έρευνα, που διεξήχθη από την KS&RInc. και την Deloitte, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022, συμμετείχαν σε δημοσκόπηση από 24 χώρες: 48% από Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Νότια Αφρική, 28% από την Αμερική και 24% από την Ασία-Ειρηνικό. Όλοι οι κύριοι κλάδοι εκπροσωπήθηκαν σε αυτό το δείγμα. Επιπλέον, η KS&R και η Deloitte πραγματοποίησαν επιλεγμένες, κατ' ιδίαν συνεντεύξεις με στελέχη της παγκόσμιας βιομηχανίας.