Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Στην εφαρμογή ειδικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη και τη διαρκή «παρακολούθηση» της επιχειρηματικότητας στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές της χώρας προχωράει η διαχειριστική αρχή του ΕΠΔΑΜ

Με δεδομένο ότι η απολιγνιτοποίηση θα αλλάξει άρδην το παραγωγικό μοντέλο στις περιοχές αυτές και κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, η διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 (ΕΠΔΑΜ), για την υλοποίηση του προγράμματος, άρχισε να προετοιμάζει ήδη την «επόμενη ημέρα» για να καταστήσει τις περιοχές αυτές επενδυτικούς προορισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, από το 1,617 δισ. ευρώ του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία «Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση» ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες (σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή) γενικής και ειδικής υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, υφιστάμενες, νεοφυείς) ή των δυνητικών επενδυτών με υπηρεσίες σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Επισημαίνεται ότι οι λιγνιτικές περιοχές θα καλύπτονται με τοπικούς μηχανισμούς - δομές.

Ο Μηχανισμός Υποστήριξης θα λειτουργήσει ως «κέντρο» συγκέντρωσης, αποκωδικοποίησης και διάχυσης πληροφορίας σε επιχειρήσεις και δυνητικούς επενδυτές, με έμφαση στους παρακμάζοντες, τους μετασχηματιζόμενους και τους δυναμικούς τομείς των λιγνιτικών περιοχών.

Το πλέγμα δράσεων που σχεδιάζεται θα περιλαμβάνει τη συνεχή διάγνωση των αναγκών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, την εκπόνηση μελετών, εκθέσεων και την ανάπτυξη πρότυπων ανοικτών εργαλείων και υποστηρικτικού υλικού για την παροχή:

- ανοιχτών και οριζόντιων υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης,

- εξατομικευμένων υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης, με κύριο στόχο την αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία, τη διαφοροποίηση του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σαφή προσανατολισμό στη Δίκαιη Μετάβαση.

Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως μέσω της λειτουργίας φυσικών δομών στήριξης και ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας που θα καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των λιγνιτικών περιοχών (τουλάχιστον 2 στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και 1 στη Μεγαλόπολη). Εκτός των εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών θα παρέχονται υπηρεσίες και διευκολύνσεις συνεργατικών χώρων.

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες και διευκολύνσεις θα παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή άλλες προϋποθέσεις προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους της δράσης. Μέσω του οριζόντιου μηχανισμού θα προσφέρονται επίσης υπηρεσίες προβολής των επιλέξιμων περιοχών ΔΑΜ ως περιοχών επενδυτικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπηρεσίες προσέλκυσης και δικτύωσης επιχειρήσεων και φορέων με αντίστοιχους φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού (start-up business in JUST Areas), καθώς και προηγμένες υπηρεσίες στήριξης της εξωστρέφειας και της στρατηγικής διαφοροποίησης των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, της Βιομηχανίας 4.0 κ.ο.κ.

Από τον Κεντρικό Μηχανισμό Στήριξης της Επιχειρηματικότητας θα παρέχονται ανοικτές και οριζόντιες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και υποστήριξης, προς το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας των περιοχών μετάβασης, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αφενός με τη διάχυση δράσεων χρηματοδότησης και αφετέρου με την ενίσχυση των ικανοτήτων των επιχειρήσεων.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")