Ιταλία: Η Hexicon Έλαβε Άδειες για τη Σύνδεση 7,1 GW στο Δίκτυο, από Πλωτές Αιολικές Εγκαταστάσεις

Ιταλία: Η Hexicon Έλαβε Άδειες για τη Σύνδεση 7,1 GW στο Δίκτυο, από Πλωτές Αιολικές Εγκαταστάσεις
energia.gr
Τρι, 24 Ιανουαρίου 2023 - 11:28

Η εταιρεία Hexicon έχει λάβει άδειες για τη σύνδεση έξι από τις επτά πλωτές αιολικές εγκαταστάσεις της με το ιταλικό δίκτυο. Η έγκριση χορηγήθηκε από τον ιταλικό TSO Terna SpA, με την υπόλοιπη άδεια εγκατάστασης να βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία. Μαζί, οι έξι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συνολική συνδυασμένη ισχύ 7100 MW.

Η Hexicon, που δραστηριοποιείται στην Ιταλία μέσω της κοινοπραξίας της AvenHexicon, διαθέτει τώρα ένα χαρτοφυλάκιο επτά τοποθεσιών ανάπτυξης για πλωτούς ανέμους κατά μήκος των ακτών της Σαρδηνίας, της Σικελίας και της Απουλίας.

Η άδεια διασύνδεσης, που ονομάζεται επίσης STMG, είναι μια προκαταρκτική συμφωνία από την Terna για την παροχή δυναμικότητας διασύνδεσης.

Παρέχει δέσμευση από τον ΔΣΜ να διαθέσει την απαραίτητη χωρητικότητα για σύνδεση στο δίκτυο και αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για τη λήψη άδειας για την κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιου αιολικού πάρκου.

Οι λύσεις σύνδεσης στο δίκτυο εκδίδονται για έξι υπεράκτια αιολικά πάρκα υπό ανάπτυξη στις ακτές της Σαρδηνίας, της Σικελίας και της ηπειρωτικής χώρας, στην Απουλία.

«Η πρόοδος κινείται με ταχύτητα ρεκόρ, γεγονός που μιλά για τη φιλοδοξία της Ιταλίας να αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα. Έχοντας τη σύνδεση στο δίκτυο έτοιμη είναι ένα ακόμη ορόσημο που έχει περάσει και αυτό που αυξάνει σημαντικά την αξία κάθε έργου», δήλωσε ο Alberto Dalla Rosa, Διευθύνων Σύμβουλος της AvenHexicon.