Συγνώμη Ζήτησε ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το «Τουρκική Δημοκρατία Βορείου Κύπρου»

«Αστοχία καί λάθος» παρεδέχθη ο κ. Νίκος Τσάφος τις αναρτήσεις του δια των οποίων ανεφέρετο στην κατεχόμενη Βόρειο Κύπρο σαν «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου.» Αλλά παρ’ ότι η αναγνώρισις ενός λάθους είναι θεμιτή και μπορεί να γίνει αποδεκτή, οι περαιτέρω διευκρινίσεις του κ. Τσάφου είναι παιδαριώδεις έως καί εξοργιστικές. Μας ενημερώνει ότι οι αναρτήσεις αυτές έγιναν σε μία περίοδο που «εργαζόμουν ως αναλυτής στις ΗΠΑ και δέν είχα καμμία επαγγελματική σχέση με τήν ελληνική κυβέρνηση.» Συμπληρώνει δε: «Το έσβησα». Θέλει δηλαδή ο κ. Τσάφος να μας πει ότι η αντίληψις για τα πράγματα εξαρτάται από την επαγγελματική ιδιότητα ενός εκάστου. Τον απαλλάσσει, δηλαδή, των κατηγοριών το γεγονός, ότι δεν ειργάζετο για την ελληνική Κυβέρνηση, δεν ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, όταν έκανε αναρτήσεις μιλώντας για «Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου»; Ειργάζετο στις ΗΠΑ τότε, μας λέγει. Μα ακριβώς εκεί θα θέλαμε να δείξει τα εθνικά αντανακλαστικά του.

energia.gr
Δευ, 16 Ιανουαρίου 2023 - 08:30
Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

 Νά ἀκολουθεῖ ἐπακριβῶς τά διεθνῶς κρατοῦντα. Ἡ Βόρειος Κύπρος εἶναι κατεχομένη. Οὔτε «τουρκική» εἶναι οὔτε βεβαίως «δημοκρατία». Ὁ κ. Τσάφος ὅμως υἱοθέτησε τήν θέση τῆς Τουρκίας πού τήν ἀναγνωρίζει σάν «κράτος».

Τό πολύ σοβαρότερο ἐρώτημα ἔχει νά κάνει μέ τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, ἡ ὁποία τόν προσέλαβε ὡς σύμβουλο τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου, παρ’ ὅτι εἶχε προβεῖ σέ τέτοιες ἀναρτήσεις. Θά δεχθοῦμε ὅτι ἦταν ἀβλεψία. Ὅτι δέν ἤλεγξε ἐπαρκῶς τίς ἀπόψεις, πού ἔχει δημοσίᾳ ἐκφράσει. Ἐπιτρέπεται αὐτό; Τέτοιες ἀβλεψίες εἶναι ἀσύγγνωστες. Θά θυμίσουμε ὅτι ἡ σχετική ἀνάρτησίς του, τήν ὁποία τώρα –ἀφοῦ ἔγινε ὁ σχετικός θόρυβος– ἀπέσυρε, ἦταν: «Ἡ πρώτη θαλάσσια διαφορά ἀφορᾶ περιοχές πού ἡ Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου ἔχει ἀδειοδοτήσει στά *νότια* παράλια τῆς Κύπρου». Μάλιστα, συνόδευε τήν ἀνάρτησή του καί μέ ἕναν χάρτη πού ἀναφέρει ξεκάθαρα τά Κατεχόμενα σάν «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου.»

Τό θέμα ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» μέ ἄρθρο τοῦ κ. Ἀνδρέα Σταλίδη, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀνέφερε: Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Νῖκος Τσάφος χρίστηκε ὡς σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στά ἐνεργειακά. Μάλιστα, ἦρθε μέ περγαμηνές «γεφυροποιοῦ» μέ τίς ΗΠΑ, ἀφοῦ παρουσιάστηκε ὡς «ὁ ἄνθρωπος τῶν εἰδικῶν ἀποστολῶν μέ διαπιστευτήρια ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Λευκοῦ Οἴκου.» Μέ αὐτές τίς λέξεις τόν ὑποδέχθηκε ὁ ἑλληνικός Τύπος, «ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ κοινός βηματισμός.»

Ἀκόμη ὁ κ. Σταλίδης ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ κ. Τσάφος: «Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2020 ἔκανε μία σειρά ἀναρτήσεων στό Τουῆτερ, στίς ὁποῖες ἀναλύει τήν ἑλληνική θέση ὡς πρός τίς θαλάσσιες ζῶνες στό Αἰγαῖο. Λογικότατο, λοιπόν, ὁ ἀναγνώστης νά θεωρεῖ ὅτι τά γραπτά του ἐκφράζουν ἀπ’ εὐθείας τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό καί τήν πολιτική τῆς Κυβέρνησης». Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἀναλύοντας περαιτέρω τίς ἑλληνικές θέσεις (ὅπως ὁ ἴδιος τίς ἀντιλαμβάνεται), ὁ κ. Τσάφος ὑπογραμμίζει: «Ἀκόμα καί ἄν ἡ ἑλληνική θέση γιά τό Καστελλόριζο (ἐννοεῖ ὅτι δικαιοῦται ΑΟΖ καί ὄχι ὅτι δικαιοῦται πλήρη ΑΟΖ), εἶναι ἀδικαιολόγητη, τότε αὐτή ἡ θέση ἀφορᾶ τό ἕνα μόνο ἀπό τά τέσσερα συναφῆ ζητήματα μέ τήν περιοχή». Καί κλείνει μέ τήν περίφημη φράση ὅτι «ἄλλωστε ἡ Ἑλλάδα ἔχει δείξει στήν συμφωνία της μέ τήν Αἴγυπτο ὅτι εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει.»

Ἡ κατακλείς λοιπόν εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάς «εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει»!

Σοβαρά, λοιπόν, αὐτός ὁ ἄνθρωπος παραμένει σύμβουλος τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ; Ἀντιπαρέρχεται τίς «ἀστοχίες» καί τά «λάθη» διαγράφοντας ἀπό τό Tweeter τίς σχετικές ἀναρτήσεις; Δέν ζητεῖ οὔτε μία συγγνώμη; Δέν ἔχει τήν εὐθιξία νά ὑποβάλει τήν παραίτησή του; Καί ὁ Πρωθυπουργός; Δέν ἀντιλαμβάνεται τό πολιτικό –ἀλλά καί τό πραγματικό– κόστος τῆς διατηρήσεως τοῦ συγκεκριμένου κυρίου στό ἐπιτελεῖο του; Δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι διατηρῶντας τον δημιουργεῖ λίαν ἀρνητικές ἐντυπώσεις στόν πυρῆνα τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ, πού ἐμφοροῦνται ἀπό πατριωτικά αἰσθήματα;

Ὁ ὅρος «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου» πλήττει εὐαίσθητες χορδές σέ κάθε ἑλληνική ψυχή. Πολιτικές, πού ἀποδέχονται ὅτι ἡ χώρα «εἶναι διατεθειμένη νά ὑποχωρήσει», δημιουργοῦν ἀπέχθεια στούς Ἕλληνες. Ἄς τά συνυπολογίσουν ὅλα αὐτά ἐκεῖνοι πού βλέπουν τήν ἀπόκλιση ἀπό τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας, ἀλλά παρά ταῦτα τήν ἀνέχονται! Οἱ πολῖτες δέν θά τήν ἀνεχθοῦν!

Από την «ΕΣΤΙΑ»

Διαβάστε ακόμα