Η εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. καταρτίζει και δημοσιοποιεί την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά τη χρήση 2021, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά την προσέγγιση και τις επιδόσεις της στο ευρύτερο πλαίσιο του ESG για το σύνολο των δράσεών της σχετικά με το Περιβάλλον, την Kοινωνία και τη Διακυβέρνηση. Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο και διεθνώς έγκυρο πρότυπο αναφοράς

Global Reporting Initiative (GRI): Επιλογή Core, λαμβάνοντας υπόψη τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs) και τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. Global Compact.

Η Επιχειρηματική δράση της REVOIL βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι μόνο η ισορροπημένη ανάπτυξη με σεβασμό προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Όπως αναφέρεται και στην Έκθεση, η REVOIL αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών της εστιάζει τη στρατηγική της για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε 4 πυλώνες: Κλιματική Αλλαγή – Εργασιακές Πρακτικές και Κοινωνία – Βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση – Βιώσιμα Προϊόντα.

Με αφορμή την δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της REVOIL Γεώργιος Ρούσσος επισημαίνει: «Στην REVOIL παραμένουμε συνεπείς και προσηλωμένοι στους στόχους μας και συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωσή μας. Και είμαστε σίγουροι ότι οι στόχοι αυτοί θα πραγματοποιηθούν, καθώς σε αυτή τη διαδρομή έχουμε συνοδοιπόρους τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας».

Για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 της Εταιρίας REVOIL Α.Ε.Ε.Π. πατήστε εδώ