Χρονιά της Πληροφορικής και των Υποδομών θα είναι το 2023, με τους δύο κλάδους να αναμένουν διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για το επόμενο έτος. “Κατασκευές και πληροφορική αναμένεται να ξεχωρίσουν θετικά, επιτυγχάνοντας διψήφιο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης - σε πραγματικούς όρους - καθώς επιταχύνεται η υλοποίηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων εν μέρει συνδεδεμένων με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης”, διαπιστώνει σε σχετική μελέτη της η Εθνική Τράπεζα

Υπό τις δεδομένες συνθήκες, οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι το 2023 αναμένεται να συνεχιστεί η πορεία σύγκλισης του εγχώριου επιχειρείν με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - σε όρους δομής εταιρικού τομέα - με ελαφριά ενίσχυση μεριδίων σε κατασκευές και ΤΠΕ. “Μετά την ευρεία άνοδο φέτος σε όλο το φάσμα του επιχειρείν, το 2023 θα είναι η χρονιά των υποδομών και της πληροφορικής”, αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Η ανάλυση της Τράπεζας διαπιστώνει σημαντική επιτάχυνση στις πωλήσεις του επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα κατά το 3ο τρίμηνο του 2022 με αύξηση 31% έναντι 3ου τριμήνου 2019 ή 11% σε πραγματικούς όρους (αποπληθωρισμένο), εν μέρει με στήριξη από τις επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων της τάξης του 3% εκτιμάται για το 2023, η οποία θα είναι εμφανής σε όλους τους ευρείς τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

 

Δυναμικά η Πληροφορική

Η δυναμική πορεία του εγχώριου επιχειρείν κατά το 3ο τρίμηνο αντικατοπτρίστηκε σε ανοδικό μερίδιο της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη. Συνοδεύτηκε δε από υψηλές επιδόσεις σε όλους τους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (κερδοφορία, απασχόληση, επενδύσεις, χρηματοδότηση), με αποτέλεσμα το επιχειρείν να αναχθεί σε βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομία συνολικά (με το επιχειρηματικό ΑΕΠ 14% υψηλότερο του 2019 κατά το 9μηνο του έτους).

Εμβαθύνοντας σε κλαδικό επίπεδο, η έκθεση διαπιστώνει διαπιστώνουμε ότι η επιτάχυνση των πωλήσεων σε σταθερές τιμές ήταν εμφανής σε όλο το φάσμα των ευρέων τομέων της οικονομίας, ενώ παράλληλα όλοι σχεδόν οι επιμέρους κλάδοι έχουν ξεπεράσει τις επιδόσεις του 2019.

Ειδικότερα, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους οι κατασκευές σημείωσαν την υψηλότερη αύξηση όγκου δραστηριότητας (27% υψηλότερα του 2019) με δυναμική πορεία κυρίως στα κτίρια, ενώ σχετικά πιο αδύναμες επιδόσεις σημειώνονται στον κλάδο εμπορίου.

Στη βιομηχανία, θετικά ξεχωρίζουν τομείς υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις υπηρεσίες ξεχωρίζει η ποιοτική αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία επιβεβαιώνεται από την ισχυρή πορεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, του R&D και της πληροφορικής.

Έντονες πληθωριστικές επιδράσεις εμφανίζουν οι κλάδοι βιομηχανίας και χονδρικού εμπορίου, λόγω υψηλής εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες (αύξηση τιμών εισαγωγών της τάξης του 30%).

  

Το μέλλον 

Σε επίπεδο 3ου τριμήνου, οι κατασκευές είναι ο κλάδος με την υψηλότερη αύξηση σε όρους όγκου (+27% έναντι του 2019), καθώς επωφελούνται από αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από μακροχρόνια υποτονική δραστηριότητα λόγω οικονομικής κρίσης. 

Χονδρικό εμπόριο και βιομηχανία είναι οι κλάδοι με την εντονότερη πληθωριστική πίεση, αντανακλώντας αυξημένα κόστη εισαγόμενων πρώτων υλών και ενέργειας της τάξης του 30% (συνεπή με τιμές εισαγωγών πρώτων υλών). Έτσι, ενώ σημείωσαν αύξηση πωλήσεων της τάξης του 40%, σε όρους όγκου κινήθηκαν 5% και 13% υψηλότερα του 2019 αντίστοιχα. 

Από τους κλάδους λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών (τομείς που απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές), θετικά ξεχωρίζουν οι κλάδοι ICT και λοιπών υπηρεσιών, με όγκους πωλήσεων της τάξης του 19-21% υψηλότερους του 2019. Σημειώνεται ότι σε αυτούς τους κλάδους εντοπίζονται χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις της τάξης του 5-10% (συμβατές με την πορεία του δείκτη τιμών καταναλωτή). 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους κλάδους, που σημείωσαν σχετικά καλύτερη επίδοση όγκου δραστηριότητας από το σύνολο του επιχειρηματικού τομέα κατά το 3ο τρίμηνο, ξεχωρίζουν βιομηχανίες και υπηρεσίες σχετιζόμενες με τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως πληροφορική και σχετικός εξοπλισμός ηλεκτρονικά/ηλεκτρολογικά). 

Επίσης, κλάδοι που σχετίζονται με επιχειρηματικότητα (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, R&D), υπηρεσίες logistics και ναυπηγεία, κλάδοι κατασκευών (κυρίως κτίρια) και συναφείς δραστηριότητες αρχιτεκτόνων, και δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως καλλιτεχνικές παραγωγές, μέσα ενημέρωσης και τέχνες.

(από sepe.gr)